Универзитет у Београду

Универзитет
у Београду

Актуелне вести
Факултети

Одрицање од одговорности
Универзитет у Београду нема званичну сарадњу ни са једном компанијом или организацијом која се бави одабиром и пласманом студената или која тврди да пружа услуге у вези са уписом на Универзитет у Београду.

Одговорност
Универзитет у Београду не може имати било какву обавезу или се сматрати одговорним за губитак, штету, трошкове или било какве друге последице настале као резултат договора између кандидата и компанија које се баве довођењем потенцијалних студената ради уписа на Универзитет у Београду.