FAKULTETI

Univerzitet u Beogradu u svom sastavu ima 31 fakultet organizovanih u 4 grupacije fakulteta: društveno-humanističkih nauka, medicinskih nauka, prirodno-matematičkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka.