РАЗЛИЧИТОСТ И ИНКЛУЗИЈА

Универзитет у Београду улаже велики напор да створи академско окружење у ком нико није изостављен. Свесни тога да се степен развијености академке заједнице мери односом према осетљивим друштвеним групама, континуирано радимо на унапређењу услова за учешће свих, без дискриминације.

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У Републици Србији особе са инвалидитетом су међу најосетљивијим друштвеним групама и у ризику су од превременог напуштања образовања због свих баријера са којима се суочавају. Од 2008. године основали смо Kанцеларију за студенте са инвалидитетом која је до данас организовала различите видове подршке за преко 3000 студената са неким обликом инвалидитета. Поред студената, Kанцеларија подржава наставно и администартивно особље кроз оснаживање професионалних компетенција за рад са студентима из осетљивих друштвених група.

 1. Спровођење уписа студената са инвалидитетом кроз афирмативне мере које прописује Влада Републике Србије;
 2. Индивидуална саветодавна подршка;
 3. Подршка у процесу избора факултета, као и о могућностима запошљавања након завршетка студија;
 4. Организовање превоза за студенте који се отежано крећу;
 5. Асистирање у дигитализацији уџбеника за студенте који користе алтернативне формате;
 6. Асистирање приликом конкурисања за доступне стипендије;
 7. Асистирање приликом конкурисања и усељења у студентски дом;
 8. Асистираање приликом аплицирања и одласка на мобилност.
 1. Информисање о правним нормама које регулишу права кандидата и студената са инвалидитетом;
 2. Консултације у процесу креирања индивидуалне подршке за студенте током предавања и испитивања;
 3. Јачање професионалних компетенција кроз радионице, предавања и дељење примера добре праксе;
 4. Учешће у групама подршке оформљеним од стране факултета;
 5. Сарадња са студентским службама.
 1. Мађународна сарадња;
 2. Организовање семинара, конференција и трибина;
 3. Заступање студената са инвалидитетом у медијима и јавности;
 4. Сарадња са средњим школама;
 5. Сарадња са ученичким и студентским парламентима;
 6. Сарадња са пословним сектором;
 7. Сарадња са свим релевантним институцијама.

Контакт

Телефон:  065 3031 261

Е- пошта:  ucsh@rect.bg.ac.rs
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123б

Вебсајт:  ucsh.rect.bg.ac.rs

Координаторка:  Љупка Михајловска