О УНИВЕРЗИТЕТУ

Универзитет у Београду је најстарији и највећи универзитет у Србији и има статус високошколске установе од националног значаја. Он представља јединствени центар за очување и организовање интелектуалног и културног наслеђа, посвећен вишевековној мисији стварања простора за интелектуалну дебату и заштиту академске слободе. Као водећа високошколска установа у региону Југоисточне Европе, Универзитет организује наставу и научноистраживачки рад у свим научним пољима, а знања проистекла из истраживања укључује у своје студијске програме.

Развој Универзитета од 1808. године до данас – 215 година традиције

Ректори Лицеја, Велике школе и Универзитета у Београду

Грб, застава, печат, ректорске инсигније и остала обележја

Факултети, Институти, Универзитетска библиотека

Реч добродошлице на Универзитет у Београду

Развој Универзитета се може пратити од 1808. године. У временском развоју се издвајају периоди Велике школе (1808 – 1813), Лицеја (1838-1863), Велике школе (1863-1905) и Универзитета (1905-).

Istorijski razvoј
Istorijski razvoj

Уверење о акредитацији, Дозвола за рад, Самовредновање и Самоевалуација.

Канцеларија за обезбеђење квалитета Универзитета у Београду ради на обезбеђивању система осигурања квалитета на Универзитету и факултетима у његовом саставу и заједно са Одбором за обезбеђење и унапређење квалитета чини јединствен институционални систем обезбеђења квалитета високог образовања на Универзитету.  

Стратегија обезбеђивања квалитета
Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета
Политика квалитета Универзитета у Београду  

Универзитет у Београду поседује сертификате за следеће међународне стандарде:
Систем менаџмента квалитетом (QMS)
ISO 9001:2015,
Систем менаџмента услугом (SMS)
ISO/IEC 20000-1:2018,
Систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013 и
Систем менаџмента за образовне oрганизације (EOMS) ISO 21001:2018. 

Magna Charta повеља европских универзитета је финални резултат предлога са Универзитета у Болоњи, у 1986. години, упућен најстаријим европским универзитетима. Идеја Повеље је са одушевљењем прихваћена. Током састанка у Болоњи (јун 1987. године) делегати 80 европских универзитета изабрали су осам чланова одбора, укључујући председника Европске ректорске конференције, ректоре универзитета у Болоњи, Паризу, Лувену, Барселони, проф. Ђузепе Капуто (Универзитет у Болоњи), проф. Мануел Нуњес Енкабо (председник Поткомитета за универзитете парламентарне скупштине Савета Европе).

Документ, чији је нацрт припремљен у Барселони у јануару 1988. године, потписан је од стране свих ректора који су били у Болоњи на прослави 900те годишњице овог Универзитета.
Циљ овог документа је да истакне највише вредности традиције универзитета и да подстакне јаке везе међу европским универзитетима. Ипак, овај документ има универзалну инспирацију и чак и универзитети ван Европског континента имају могућност да се придруже.
За више информација посетите званични сајт.