РЕКТОРИ

Развој Универзитета се може пратити од 1808. године. У временском развоју се издвајају периоди Велике школе (1808 – 1813), Лицеја (1838-1863), Велике школе (1863-1905) и Универзитета (1905-).

Доситеј Обрадовић | 1808

Иван Југовић | 1808 – 1809

Миљко Радонић | 1809 – 1813

Атанасије Николић | 1839/40

Исидор Стојановић | 1840/41, 1845/46

Константин Бранковић | 1841/42, 1846/47, 1851/52-1852/53

Гаврило Поповић | 1842/43

Игњат Станимировић | 1843/44

Сергије Николић | 1844/45

Јанко Шафарик | 1847/48

Сава Јовшић | 1848/49

Емилијан Јосимовић | 1849/50

Вук Маринковић | 1850/51

Коста Цукић | 1851 (1850/51)

Рајко Лешјанин | 1853/54 – 1855/56

Вук Маринковић | 1856/57 – 1858/59

Константин Бранковић | 1859/60-1862/63

Константин Бранковић | 1863/64 – 1864/65

Сергије Николић | 1865/66

Стојан Марковић | 1866/67 – 1867/68, 1878/79 – 1880/81

Јосиф Панчић | 1868/69 – 1874/75

Алимпије Васиљевић | 1875/76

Емилијан Јосимовић | 1874/75, 1876/77

Стојан Бошковић | 1877/78

Димитрије Нешић | 1881/82 – 1883/84, 1892/93 – 1893/94

Пантелија-Панта Срећковић | 1884/85, 1890 (1889/1990)

Коста Алковић | 1885/86, 1891/92, 1894/95

Јован С. Бошковић | 1886/87

Светомир Николајевић | 1888/89 – 1889/90

Сима Лозанић | 1890/91, 1905/06

Светислав Вуловић | 1893/94

Војислав Бакић | 1895/96, 1897/98

Јован Жујовић | 1896/97

Глигорије-Глиша Гершић | 1898/99

Никола И. Стаменковић | 1898/99-1899/1900

Коста Главинић | 1900/01

Милан Јовановић-Батут | 1901/02

Марко Т. Леко | 1902/03-1903/04

Сава Урошевић | 1904/05, 1908/09-1909/10

Сима Лозанић, хемичар | 1905/06 

Јован Цвијић, географ | 1906/07, 1919/20 

Андра Ј. Стевановић, архитекта | 1907/08 

Сава Урошевић, минералог | 1908/09-1909/10  

Богдан Гавриловић, математичар | 1910/11-1912/13, 1921/22-1923/24

Слободан Јовановић, правник и историчар | 1913/14, 1920/21 

Ђорђе Станојевић, физичар | 1913/14-1918/19

Јован Цвијић, географ | 1919/20 

Слободан Јовановић, правник и историчар | 1920/21 

Богдан Гавриловић, математичар | 1921/22-1923/24  

Павле Поповић, историчар књижевности | 1924/25-1926/27 

Чедомиљ Митровић, правник | 1927/28-1929/30 

Владимир П. Митровић, инжењер хидротехнике | 1930/31 – 1931/32

Владимир К. Петковић, геолог | 1931/32 – 1932/33 

Александар Белић, филолог |1932/33 – 1933/34 

Иван Ђаја, биолог и физиолог |1933/34 – 1934/35

Владимир Ћоровић, историчар | 1934/35 – 1935/36

Драгослав Б. Јовановић, правник | 1935/36 – 1938/39

Петар Мицић, грађевински инжењер | 1939/40 – 1941/42 

Никола Поповић, филозоф и историчар филозофије | 1941/42 – 1943/44 

Стеван Јаковљевић, биолог | 1945/46 – 1949/50

Илија Ђуричић, ветеринар | 1950/51 – 1951/52, 1954/55

Вукић Мићовић, хемичар | 1952/53 – 1953/54

Илија Ђуричић, ветеринар | 1954/55 – 1955/56

Борислав Т. Благојевић, правник | 1956/57 – 1962/63

Божидар С. Ђорђевић, лекар | 1963/64 – 1966/67

Драгиша Ивановић, инжењер електромашинске технике | 1967/68 – 1970/71

Јован Глигоријевић, ветеринар | 1971/72 – 1974/75

Драгослав Јанковић, правник | 1975/76 – 1976/77

Мирослав Печујлић, правник | 1977/78 – 1980/81

Војислав М. Петровић, ендокринолог | 1981/82 – 1984/85

Зоран Пјанић, економиста | 1985/86 – 1986/87 

Слободан Унковић, економиста | 1987/88 – 1990/91   

Рајко Врачар, инжењер металургије | 1991/92 – 1992/93

Драгутин Величковић, биохемичар и ензимолог | 1993/94 – 1996/97

Драган Кубуровић, стоматолог | 1997/98 

Јагош Пурић, физичар | 1998/99 – 1999/2000

Марија Богдановић, социолошкиња | 2000/01 – 2003/04

Дејан Поповић, правник | 2004/05 – 2005/06  

Бранко Ковачевић, инжењер електротехнике | 2006/07 – 2011/12

Владимир Бумбаширевић, лекар | 2012/13 – 2017/18

Иванка Поповић, инжењер технологије | 2018/19 – 2020/21

Владан Ђокић, архитекта | 2021/22 –