ЖИВОТ СТУДЕНАТА

Универзитет у Београду има + 89.827 активних студената. Универзитет настоји да постави највише стандарде у високом образовању, да пружи услове и негује интелектуални и лични развој и да стимулуше рад и труд који служе добробити целог друштва.

+ 0
Broj studenata
0
Broj studentskih domova
+ 0
Kapacitet studentskih domova
0
Broj studentskih restorana

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

На шест београдских општина распоређено је 14 студентских домова у којима је смештено око 10.500 студената.

У оквиру Установе Студентски центар „Београд” послује 14 савремено опремљених студентских ресторана, у којима се дневно произведе и подели и до 20.000 оброка.

Завод обезбеђује здравствену заштиту на примарном нивоу, као и стационарно лечење за студенте универзитета и високих школа струковних студија у Београду

Организовани облици културног живота студeната Универзитета у Београду одвијају се кроз програмску делатност две институције: Дома културе “Студентски град” и Студентског културног центра.

Приказ и преглед студентских организација на европском, националном, градском и факултетском нивоу.

ПОДРШКА СТУДЕНТИМА

Свесни тога да се степен развијености академке заједнице мери односом према осетљивим друштвеним групама, континуирано радимо на унапређењу услова за учешће свих, без дискриминације.

Преглед вести, отворених конкурса и могућности аплицирања за стипендије, конкурси и стручне праксе, конкурсе Универзитета и конкурсе и стипендије Центра за развој каријере.

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности.

Основни циљеви Центра су повезивање дипломираних студената са послодавцима и развијање свести студената и дипломаца о савременим условима пословања.

Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна високошколска установа, свима пружи једнаку могућност образовања.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Преглед услова за полагање пријемног испита и услова за упис у зависности од врсте и степена студија.

Основне награде које Универзитет додељују су награда за студенте генерације и награда за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета.

Годишење анализе уписа студената на основне и мастер академске, интегрисане академске, основне и мастер струковне, специјалистичке академске и струковне студије и докторске академске студије.

Студентски парламент је основни орган деловања студената на Универзитету преко ког студенти остварују своја права и штите своје интересе.

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” намењена је првенствено студентима, наставницима и сарадницима Универзитета у Београду, али и осталим корисницима из земље и света.