НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ

Универзитет традиционално додељују награде студентима за Дан Универзитета, 13. септембра. Основне награде које се додељују су награда за студенте генерације и награда за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета.
Награда „Студент генерације“ додељују се по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом. Вредности које се промовишу овом наградом односе се на изврсност, склоност ка учењу и стицању знања, награђујући упорност и одлучност студента да се издвоји у академском окружењу.
Награда Универзитета у Београду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години, промовише и подстиче академску изврсности, развијање интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, али и развој креативног и критичког мишљења. Поред тога, предуслов је да рад представља резултат додатног ангажовања студента, те да излази из оквира редовних академских обавеза.

НАГРАДА: СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ

награда за најбољи научно-истраживачки и стручни рад