Adresa:  Studentski trg 1, 11000 Beograd
Adresa za dostavu pošte: Studentski trg 1, 11102 Beograd 3
Telefon:  011 3207 400
Faks 1:  011 3207 481
Faks 2:  011 2638 912
Faks 3:  011 2638 818
Elektronska pošta: info.office@rect.bg.ac.rs
Broj računa:  840-1835666-14
PIB:  100052450
Matični broj:  07003170

Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja

Elektronska pošta: kabinet@rect.bg.ac.rs
Telefon: 011 3207 400
Faks: 011 3207 481

Danilo Potparić
Šef kabineta
Elektronska pošta: danilo.potparic@rect.bg.ac.rs

Miloš Bojičić
Koordinator Kancelarije za obezbeđenje kvaliteta
Elektronska pošta: milos.bojicic@rect.bg.ac.rs

Sanja Lubardić Anđelković
Elektronska pošta: pr@rect.bg.ac.rs

Branka Vukelić
Rukovodilac službe
Telefon: 011 3207 446
Elektronska pošta: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs

Žarko Duškov
Šef Odseka za studije
Telefon: 011 3207 488
Elektronska pošta: zarko.duskov@rect.bg.ac.rs

Vladimir Marković
Šef Odseka za nauku
Telefon: 011 3207 448
Elektronska pošta: markov@rect.bg.ac.rs

Jasmina Krajinović Jokić
Šef Odseka za studije pri Univerzitetu i kontinuiranu edukaciju
Telefon: 011 3207 466
Elektronska pošta: jokicj@rect.bg.ac.rs

Ljupka Mihajlovska
Koordinator Kancelarije za studente sa invaliditetom
Vebsajt: www.ucsh.rect.bg.ac.rs
Elektronska pošta: ucsh@rect.bg.ac.rs

Dejana Lazić
Koordinator Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, sa
Alumni kancelarijom
Telefon: 011 3207 469
Elektronska pošta: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

Informacije u vezi sa:
– upisom na studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu u Beogradu i njegovim članicama
Elektronska pošta: upis@rect.bg.ac.rs

– priznavanjem stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu
Elektronska pošta: priznavanje@rect.bg.ac.rs

– multidisciplinarnim studijama koje se realizuju na Univerzitetu u Beogradu
Elektronska pošta: studijepriuniverzitetu@rect.bg.ac.rs

– izdavanjem diploma stečenih na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu
Elektronska pošta: diplome@rect.bg.ac.rs

– provera verodostojnosti diploma stečenih na Univerzitetu u Beogradu i
fakultetima u njegovom sastavu
Elektronska pošta: verifikacija@rect.bg.ac.rs

– promocijama i svečanim dodelama diploma doktora nauka stečenih na Univerzitetu u
Beogradu i njegovim članicama
Elektronska pošta: promocije@rect.bg.ac.rs

-podrškom i savetovanjem o naučnoistraživačkom radu i inovacijama 
Elektronska pošta: nauka@rect.bg.ac.rs  

Gordana Bojović
Rukovodilac Službe
Telefon: 011 3207 432
Elektronska pošta: bojovg@rect.bg.ac.rs

Tatjana Subašić Nikolić
Šef Odseka za pravne i kadrovske poslove
Telefon: 011 3207 430
Elektronska pošta: tatjana.subasic.nikolic@rect.bg.ac.rs

Svetlana Kostić
Koordinator Kancelarije za međunarodno-pravne poslove
Telefon: 011 3207 454
Elektronska pošta: svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs

Branka Janda-Marković
Rukovodilac Službe
Telefon: 011 3207 445
Elektronska pošta: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs

Ljubica Dimitrijević
Bilateralna saradnja (Japan, Kina, SAD, Kanada (englesko govorno područje), zemlje
Južne Amerike, Kuba, Velika Britanija, Republika Irska, Belgija, Holandija, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Island), ERASMUS+ KA131 mobilnosti (Republika Irska,
Belgija, Holandija, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Island). ERASMUS+ KA131 mobilnosti u okviru CIRCLE U. projekta.
Telefon: 011 3207 455
Elektronska pošta: stamlj@rect.bg.ac.rs

Marina Kostrica
Bilateralna saradnja (Austrija, Nemačka, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska), ERASMUS+ KA131 (Austrija, Nemačka, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska), Zajednički master programi, saradnja sa fondacijama DAAD, BAYHOST, Danube Rectors’ Conference, UniAdrion, Alps-Adriatic Rectors` Conference.
Telefon: 011 3207 453
Elektronska pošta: kostrm@rect.bg.ac.rs

dr Milena Šikanić
Bilateralna saradnja i sporazumi o mobilnosti (Afrika, Indija, Indonezija, Australija sa Okeanijom, Novi Zeland), ERASMUS+ KA171 (Albanija, Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Izrael, Japan, Kenija, Kina, Koreja, Meksiko, SAD, Ukrajina, Crna Gora, Ruska Federacija, Maroko), međunarodni sporazumi o zajedničkom mentorstvu pri izradi doktorskih disertacija.
Telefon: 011 3207 489
Elektronska pošta: milena.sikanic@rect.bg.ac.rs

Dragana Šebulov Bulatović
Bilateralna saradnja (Španija, Portugalija, Grčka, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Litvanija, Letonija, Estonija),
ERASMUS+ KA131 (Španija, Portugalija, Grčka, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Litvanija, Letonija, Estonija), saradnja sa Black Sea University
Network.
Telefon: 011 3207 452
Elektronska pošta: dragana.sebulov@rect.bg.ac.rs

Svetlana Kostić
Međunarodni i međuuniverzitetski sporazumi sporazumi o saradnji, CEEPUS (dolazne mobilnosti), ERASMUS+ K2 pravni aspekti
Telefon: 011 3207 454
Elektronska pošta: svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs

Dušan Bugarski
Bilateralna saradnja (Italija, Poljska, Češka, Slovačka, Turska), ERASMUS+ KA131 (Italija, Poljska, Češka, Slovačka, Turska), saradnja sa UNICA mrežom, stipendije
Vlade Republike Srbije (dolazne mobilnosti).
Telefon: 011 3207 467
Elektronska pošta: dusan.bugarski@rect.bg.ac.rs

Nikola Savić
Promocija aktivnosti u domenu međunarodne saradnje, projekat Circle U. (Evropske univerzitetske alijanse)
Telefon: 011 3207 496
Elektronska pošta: nikola.savic@rect.bg.ac.rs

Katerina Jovanović
Bilateralna saradnja (Francuska, Belgija-WBI, Kanada, Alžir, Maroko, Tunis, Libija), ERASMUS+KA 131 (Francuska, Belgija-WBI), saradnja sa AUF.
Telefon: 011 3207 471
Elektronska pošta: katerina.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Tamara Topalović
Koordinator Kancelarije za finansijsko praćenje i podršku međunarodnim programima
Telefon: 011 3207 495
Elektronska pošta: tamara.topalovic@rect.bg.ac.rs

Tamara Jovanović
Finansijsko praćenje projekata (ERASMUS+ KA2, HORIZON EUROPE) 
Telefon: 011 3207 434
Elektronska pošta: tamara.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Marina Jovanović
Finansijsko praćenje projekata (ERASMUS+ KA1)
Telefon: 011 3207 473
Elektronska pošta: marina.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Jelena Džunić
Finansijsko praćenje projekata (ERASMUS+ KA2)
Elektronska pošta: jelena.dzunic@rect.bg.ac.rs

Marija Pankalujić
Finansijsko praćenje projekata (ERASMUS+ KA2)
Elektronska pošta: marija.pankalujic@rect.bg.ac.rs

Rad sa strankama:
Utorkom 13:30 – 15:30
Četvrtkom 13:30 – 15:30
Petkom 09:30 – 11:30

Jelena Đorđević
Rukovodilac Službe
Telefon: 011 3207 444
Elektronska pošta: jelena.djordjevic@rect.bg.ac.rs

Tamara Topalović
Koordinator Kancelarije za finansijsko praćenje i podršku međunarodnim programima
Telefon: 011 3207 495
Elektronska pošta: tamara.topalovic@rect.bg.ac.rs

Informacije o fakturama i profakturama: finansije@rect.bg.ac.rs

Maja Marinković
Rukovodilac Službe
Telefon: 011 3207 424
Elektronska pošta: maja.marinkovic@rect.bg.ac.rs

dr Slavko Gajin
Koodinator Centra
Telefon: 011 3031 257
Elektronska pošta: helpdesk@rcub.bg.ac.rs

Aleksandar Topalović
Koordinator Kancelarije za informativne poslove
Telefon: 011 3207 456
Elektronska pošta: ari@rect.bg.ac.rs