Адреса:  Студентски трг 1, 11000 Београд
Адреса за доставу поште: Студентски трг 1, 11102 Београд 3
Телефон:  011 3207 400
Факс 1:  011 3207 481
Факс 2:  011 2638 912
Факс 3:  011 2638 818
Електронска пошта: info.office@rect.bg.ac.rs
Број рачуна:  840-1835666-14
ПИБ:  100052450
Матични број:  07003170

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја

Електронска пошта: kabinet@rect.bg.ac.rs
Телефон: 011 3207 400
Факс: 011 3207 481

Данило Потпарић
Шеф кабинета
Електронска пошта: danilo.potparic@rect.bg.ac.rs

Милош Бојичић
Координатор Kанцеларије за обезбеђење квалитета
Електронска пошта: milos.bojicic@rect.bg.ac.rs

Сања Лубардић Анђелковић
Електронска пошта: pr@rect.bg.ac.rs

Бранка Вукелић
Руководилац службе
Телефон: 011 3207 446
Електронска пошта: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs

Жарко Душков
Шеф Одсека за студије
Телефон: 011 3207 488
Електронска пошта: zarko.duskov@rect.bg.ac.rs

Владимир Марковић
Шеф Одсека за науку
Телефон: 011 3207 448
Електронска пошта: markov@rect.bg.ac.rs

Јасмина Крајиновић Јокић
Шеф Одсека за студије при Универзитету и континуирану едукацију
Телефон: 011 3207 466
Електронска пошта: jokicj@rect.bg.ac.rs

Љупка Михајловска
Координатор Канцеларије за студенте са инвладитетом
Вебсајт: www.ucsh.rect.bg.ac.rs
Електронска пошта: ucsh@rect.bg.ac.rs

Дејана Лазић
Координатор Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студента, са
Алумни канцеларијом
Телефон: 011 3207 469
Електронска пошта: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

Информације у вези са:
– уписом на студијске програме који се реализују на Универзитету у Београду и његовим чланицама
Електронска пошта: upis@rect.bg.ac.rs

– признавањем страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитету у Београду
Електронска пошта: priznavanje@rect.bg.ac.rs

– мултидисциплинарним студијама које се реализују на Универзитету у Београду
Електронска пошта: studijepriuniverzitetu@rect.bg.ac.rs

– издавањем диплома стечених на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу
Електронска пошта: diplome@rect.bg.ac.rs

– проверa веродостојности диплома стечених на Универзитету у Београду и
факултетима у његовом саставу
Електронска пошта: verifikacija@rect.bg.ac.rs

– промоцијама и свечаним доделама диплома доктора наука стечених на Универзитету у
Београду и његовим чланицама
Електронска пошта: promocije@rect.bg.ac.rs

-подршком и саветовањем о научноистраживачком раду и иновацијама 
Електронска пошта: nauka@rect.bg.ac.rs  

Гордана Бојовић
Руководилац Службе
Телефон: 011 3207 432
Електронска пошта: bojovg@rect.bg.ac.rs

Татјана Субашић Николић
Шеф Одсека за правне и кадровске послове
Телефон: 011 3207 430
Електронска пошта: tatjana.subasic.nikolic@rect.bg.ac.rs

Светлана Костић
Координатор Канцеларије за међународно-правне послове
Телефон: 011 3207 454
Електронска пошта: svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs

Слободан Тодоровић
Координатор Канцеларије за набавке и техничко-оперативне послове
Телефон: 011 3207 492
Електронска пошта: slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs

Бранка Јанда-Марковић
Руководилац Службе
Tелефон: 011 3207 445
Електронска пошта: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs

Љубица Димитријевић
Билатерална сарадња (Јапан, Кина, САД, Kaнада (енглеско говорно подручје), земље
Јужне Америке, Куба, Велика Британија, Република Ирска, Белгија, Холандија, Норвешка, Шведска, Финска, Данска, Исланд), ERASMUS+ КА131 мобилности (Република Ирска,
Белгија, Холандија, Норвешка, Шведска, Финска, Данска, Исланд). ERASMUS+ КА131 мобилности у оквиру CIRCLE U. пројекта.
Tелефон: 011 3207 455
Електронска пошта: stamlj@rect.bg.ac.rs

Марина Кострица
Билатерална сарадња (Аустрија, Немачка, Швајцарска, Словенија, Хрватска), ERASMUS+ KA131 (Аустрија, Немачка, Швајцарска, Словенија, Хрватска), Заједнички мастер програми, сарадња са фондацијама DAAD, BAYHOST, Danube Rectors’ Conference, UniAdrion, Alps-Adriatic Rectors` Conference.
Tелефон: 011 3207 453
Електронска пошта: kostrm@rect.bg.ac.rs

др Милена Шиканић
Билатерална сарадња и споразуми о мобилности (Африка, Индија, Индонезија, Аустралија са Океанијом, Нови Зеланд), ERASMUS+ КА171 (Албанија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Грузија, Израел, Јапан, Кенија, Кина, Кореја, Мексико, САД, Украјина, Црна Гора, Руска Федерација, Мароко), међународни споразуми о заједничком менторству при изради докторских дисертација.
Tелефон: 011 3207 489
Електронска пошта: milena.sikanic@rect.bg.ac.rs

Драгана Шебулов Булатовић
Билатерална сарадња (Шпанија, Португалија, Грчка, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Македонија, Бугарска, Румунија, Мађарска, Литванија, Летонија, Естонија),
ERASMUS+ КА131 (Шпанија, Португалија, Грчка, Северна Македонија, Бугарска, Румунија, Мађарска, Литванија, Летонија, Естонија), сарадња са Black Sea University
Network.
Tелефон: 011 3207 452
Електронска пошта: dragana.sebulov@rect.bg.ac.rs

Светлана Костић
Међународни и међууниверзитетски споразуми споразуми о сарадњи, CEEPUS (долазне мобилности), ERASMUS+ K2 правни аспекти
Tелефон: 011 3207 454
Електронска пошта: svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs

Душан Бугарски
Билатерална сарадња (Италија, Пољска, Чешка, Словачка, Турска), ERASMUS+ KA131 (Италија, Пољска, Чешка, Словачка, Турска), сарадња са UNICA мрежом, стипендије
Владе Републике Србије (долазне мобилности).
Tелефон: 011 3207 467
Електронска пошта: dusan.bugarski@rect.bg.ac.rs

Никола Савић
Промоција активности у домену међународне сарадње, пројекат Circle U. (Европске универзитетске алијансе)
Tелефон: 011 3207 496
Електронска пошта: nikola.savic@rect.bg.ac.rs

Катерина Јовановић
Билатерална сарадња (Француска, Белгија-WBI, Канада, Алжир, Мароко, Тунис, Либија), ERASMUS+КА 131 (Француска, Белгија-WBI), сарадња са AUF.
Tелефон: 011 3207 471
Електронска пошта: katerina.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Тамара Топаловић
Координатор Канцеларије за финансијско праћење и подршку међународним програмима
Tелефон: 011 3207 495
Електронска пошта: tamara.topalovic@rect.bg.ac.rs

Тамара Јовановић
Финансијско праћење пројеката (ERASMUS+ KA2, HORIZON EUROPE) 
Tелефон: 011 3207 434
Електронска пошта: tamara.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Марина Јовановић
Финансијско праћење пројеката (ERASMUS+ KA1)
Tелефон: 011 3207 473
Електронска пошта: marina.jovanovic@rect.bg.ac.rs

Јелена Џунић
Финансијско праћење пројеката (ERASMUS+ KA2)
Електронска пошта: jelena.dzunic@rect.bg.ac.rs

Марија Панкалујић
Финансијско праћење пројеката (ERASMUS+ KA2)
Електронска пошта: marija.pankalujic@rect.bg.ac.rs

Рад са странкама:
Уторком 13:30 – 15:30
Четвртком 13:30 – 15:30
Петком 09:30 – 11:30

Јелена Ђорђевић
Руководилац Службе
Tелефон: 011 3207 444
Електронска пошта: jelena.djordjevic@rect.bg.ac.rs

Тамара Топаловић
Координатор Канцеларије за финансијско праћење и подршку међународним програмима
Tелефон: 011 3207 495
Електронска пошта: tamara.topalovic@rect.bg.ac.rs

Информације о фактурама и профактурама: finansije@rect.bg.ac.rs

Маја Маринковић
Руководилац Службе
Телефон: 011 3207 424
Електронска пошта: maja.marinkovic@rect.bg.ac.rs

др Славко Гајин
Коодинатор Центра
Tелефон: 011 3031 257
Електронска пошта: helpdesk@rcub.bg.ac.rs

Александар Топаловић
Координатор Канцеларије за информативне послове
Телефон: 011 3207 456
Електронска пошта: ari@rect.bg.ac.rs