вести

Упис

Студије при Универзитету

Констатује се да захтеви дефинисани у Закључку Сената 06-01 Број: 06-488/7-2024, који је усвојен на седници одржаној 21. фебруара 2024. године, а у вези са решавањем проблема финансирања у високом образовању, и упућен Влади Републике Србије, Министарству финансија и Министарству просвете, 26. фебруара 2024. године, нису испуњени.

Седница Сената Универзитета у Београду, највишег стручног органа којег чине сви декани факултета и директори института у саставу Универзитета, први пут је одржана у Бору. Тридесета седница седмог сазива Сената организована је у среду 22. маја на Техничком факултету у Бору, једином факултету Универзитета у Београду који је лоциран ван седишта универзитета. Основан је 1961. године као одговор на све веће потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије у време развоја Рударско-топионичарског басена Бор.