PODRŠKA ISTRAŽIVAČIMA

Podrška istraživačima na Univerzitetu u Beogradu ostvaruje se setom informacija i servisima u oblastima: Otvorene nauke na Univerzitetu (otvoreni pristup – relevantne deklaracije, vidljivost rezultata, repozitorijumi, Doktorske disertacije, otvoreni podaci), Mogućnostima objavljivanja (popusti kod različitih izdavača), Upozorenja na ”predatorske” časopise i izdavače (preporuke autorima, dodatne informacije, upozorenja na falsifikovane internet prezentacije časopisa), Podrška u oblasti transfera tehnologija, Saveti mladim istraživačima (pitanja i odgovori), etika naučnoistraživačkog rada (kodeksi i prezentacije).

DOMENI PODRŠKE

Otvorena nauka je pokret koji ima za cilj promovisanje i ostvarivanje slobodnog pristupa naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja, prvenstveno onih koji se finansiraju budžetskim sredstvima.

Mogućnosti objavljivanja i upozorenje na ”predatorske” časopise i izdavače.

Pitanja zaštite autorskih prava i komercijalizacije prolazaka u okviru Centra za transfer tehnologija.

Najčešće postavljena pitanja i odgovori.

Podrška budućim studentima i studentima prve godine Univerziteta u Beogradu da se pripreme za studiranje, prilagode na novu sredinu, uspešno otpočnu studiranje i napreduju u sistemu visokog obrazovanja.