JAVNE NABAVKE

Pravilnikom se bliže uređuju način i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke, praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kao i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih uslugaUniverziteta u Beogradu