ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилником се ближе уређују начин и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци, као и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услугаУниверзитета у Београду