PARTNERSTVA

Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima, bilo je i ostalo trajno opredeljenje Univerziteta u Beogradu. Svojim aktivnostima u domenu međunarodne saradnje Univerzitet u Beogradu osnažuje ne samo svoju, već i akademsku zajednicu Republike Srbije i znatno proširuje okvir delovanja i umrežavanja za sve učesnike, uključujući i privredu i industriju, istovremeno predstavljajući u svetu svog osnivača, Republiku Srbiju, u najboljem svetlu.

MREŽE I ASOCIJACIJE

EVROPSKA UNIVERZITETSKA ALIJANSA CIRCLE-U

Univerzitet u Beogradu postao je 11. septembra 2019. godine član evropske univerzitetske alijanse Serkl Ju (Circle U.). Alijansa se formira u kontekstu Inicijative evropskih univerziteta i razvoja evropskih interuniverzitetskih kampusa koju sprovodi Evropska komisija. 

Članice alijanse su, pored Univerziteta u Beogradu, sledeći prestižni univerziteti: Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Univerzitet u Beču (Austrija), Kings Koledž u Londonu (Velika Britanija), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Orhusu (Danska), Univerzitet u Oslu (Norveška), Univerzitet u Pizi (Italija) i Univerzitet Pariz-Site (Francuska). 

Akademske katedre Circle U. su žila kucavica alijanse. To je akademsko osoblje koje svojim radom povezuje svih sedam univerziteta posvećujući se zajedničkim aktivnostima u planiranim okvirima. Svaki univerzitet imenuje po pet katedara tokom inicijalnog perioda 2021-2023, što čini ukupno 35 angažovanih nastavnika i istraživača u početnoj fazi razvoja alijanse. Akademske katedre će podsticati nove modele univerzitetske saradnje i partnerstva, koji će se razvijati na univerzitetima u sastavu Circle-u.

FONDACIJE

Univerzitet u Beogradu ima vrlo uspešnu saradnju sa brojnim inostranim fondacijama, kao što su Tokio fondacija za istraživanje javnih politika, Japan;  ITO fondacija, Japan. Sektor za međunarodnu saradnju je preko ovih fondacija studentima Univerziteta u Beogradu obezbedio veliki broj stipendija za sve nivoe studija u inostranstvu

SYLFF ( The Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund)

SYLFF (The Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund) program osnovala je 1987. godine Nipon fondacija, sa ciljem pružanja podrške studentima postdiplomskih studija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Program obuhvata 69 najuglednijih univerziteta i visokoškolskih institucija iz 44 zemlje sveta, a od osnivanja programa stipendiju je primilo oko 15 hiljada studenata širom sveta, koji su se po završetku studija profesionalno angažovali u različitim oblastima. Informacije o pojedinačnim institucijama učesnicama programa možete naći na zvaničnom sajtu SYLFF. Više informacija o Sylff programu mogu se naći na www.tokyofoundation.org/sylff 

Cilj SYLFF programa je odabir i stipendiranje najboljih studenata – budućih lidera, koji će svojim integritetom i motivacijom, uz pomoć društveno-političkih instrumenata i mehanizama doprineti orjentaciji na globalna pitanja kao i rešavanju specifičnih problema u svojim zemljama.
Sledeći viziju i zaveštanje osnivača programa, podrška nastavku obrazovanja istaknutih studenata sprovodi se preko donacija koje Nipon fondacija daje odabranim visokoškolskim institucijama širom sveta a Tokio fondacija za istraživanje javnih politika administrira realizaciju programa, čime se obezbeđuje održivo i kontinuirano stipendiranje. Poruku gospodina Johei Sasakave, predsednika Nipon fondacije, možete pročitati ovde.
Više opštih informacija o samom programu i načinima stipendiranja pogledajte na zvaničnom sajtu Tokio fondacije za istraživanje javnih politika.

Saradnja Univerziteta u Beogradu i programa SYLFF započeta je još 1989. godine, samo dve godine nakon osnivanja SYLFF-a, kao jednog od vodećih programa Tokio fondacije za istraživanje javnih politika (www.tkfd.or.jp). Univerzitet u Beogradu je bio jubilarni deseti univerzitet u svetu koji je od japanske strane dobio donaciju za stipendiranje najboljih studenata fakulteta društvenih nauka. Prve stipendije ovog Fonda na Univerzitetu u Beogradu dodeljene su 1990. godine, a do sada je ovu stipendiju primilo preko 90 studenata našeg Univerziteta.
Cilj implementacije SYLFF programa na Univerzitetu u Beogradu jeste podrška nastavku obrazovanja studenata doktorskih studija Univerziteta visokim liderskim potencijalom na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, u javnom domenu, kao i u privatnom sektoru. Stipendije se dodeljuju izuzetnim studentima društvenih i humanističkih nauka Pravnog, Ekonomskog, Filološkog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Tokio fondacija za istraživanje javnih politika ne prima individualne prijave za stipendiju. Komiteti Tokio fonda, osnovani na visokoškolskim institucijama koje učestvuju u programu, odgovorni su za implementaciju programa stipendija, uključujući otvaranje poziva i selekciju kandidata.
Svake godine, konkurs za dodelu stipendija raspisuje Komitet Tokio fonda Univerziteta u Beogradu.
Konkurs se objavljuje jednom godišnje i otvoren je najmanje mesec dana, a svi kandidati koji ispunjavaju uslove pozivaju se da dostave programe istraživanja i da obave razgovor sa članovima Komiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu. Prilikom izbora uzima se u obzir srednja ocena kandidata, objavljeni radovi, ukoliko ih kandidat ima, kao i kvalitet i relevantnost ponuđenog programa istraživanja. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Univerziteta u Beogradu, uz naznačene propozicije, rokove i kontakt podatke za dostavu aplikacija.

Prateći SYLFF programi namenjeni su bivšim i aktuelnim SYLFF stipendistima, kao podrška njihovom akademskom usavršavanju i napredovanju, daljem razvijanju liderskog potencijala i međusobnom povezivanju. Više informacija o ovim programima mogu se naći na ovoj adresi.

Branka Janda-Marković, Rukovodilac Sektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd
markob@rect.bg.ac.rs
+381 11 3207445

ITO FONDACIJA 

ITO fondacija za međunarodnu razmenu u obrazovanju osnovana je 1991. godine. ITO fondacija daje stipendije najboljim studentima za studije u Japanu. Do sada jepreko 20 studenata Univerziteta u Beogradu boravilo na studijama u Japanu kao stipendisti ove Fondacije.
Više informacija o ITO fondaciji mogu se naći na zvaničnom sajtu fondacije.  

ITO fondacija daje stipendije najboljim studentima za studije u Japanu. Do sada je preko 20 studenata Univerziteta u Beogradu boravilo na studijama u Japanu kao stipendisti ove Fondacije. Univerzitet u Beogradu jednom godišnje na svom sajtu objavljuje poziv za prijavu kandidata za ovu prestižnu japansku stipendiju.

Uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  • Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu
  • Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započne od jesenjeg semestra i u Japanu provede minimum godinu dana. Oblast istraživanja nije ograničena
  • Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  • Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (“to some degree“) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Vlada Japana može uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Japan, te Vas molimo da pažaljivo pročitate uslove za prijavu u Vodiču koji se svake godine objavljuje u vreme objavljivanja samog konkursa. ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za studiranje na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Ljubica Dimitrijević, zamenik rukovodioca Sektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Univerzitet u Beogradu

Studentski trg 1

11000 Beograd

stamlj@rect.bg.ac.rs

+381 11 3207455

EVROPSKA UNIVERZITETSKA ALIJANSA CIRCLE-U

Univerzitet u Beogradu postao je 11. septembra 2019. godine član evropske univerzitetske alijanse Serkl Ju (Circle U.). Alijansa se formira u kontekstu Inicijative evropskih univerziteta i razvoja evropskih interuniverzitetskih kampusa koju sprovodi Evropska komisija.
Članice alijanse su, pored Univerziteta u Beogradu, sledeći prestižni univerziteti: Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Univerzitet u Beču (Austrija), Kings Koledž u Londonu (Velika Britanija), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Orhusu (Danska), Univerzitet u Oslu (Norveška), Univerzitet u Pizi (Italija) i Univerzitet Pariz-Site (Francuska).
Akademske katedre Circle U. su žila kucavica alijanse. To je akademsko osoblje koje svojim radom povezuje svih sedam univerziteta posvećujući se zajedničkim aktivnostima u planiranim okvirima. Svaki univerzitet imenuje po pet katedara tokom inicijalnog perioda 2021-2023, što čini ukupno 35 angažovanih nastavnika i istraživača u početnoj fazi razvoja alijanse. Akademske katedre će podsticati nove modele univerzitetske saradnje i partnerstva, koji će se razvijati na univerzitetima u sastavu Circle U.

INTERNET PREZENTACIJA ALIJANSE

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

PROGRAM AKADEMSKIH KATEDARA CIRCLE U.

Detaljniji opis delatnosti akademskih katedara po radnim paketima

UniAdrion

UniAdrion je „mreža univerziteta“ (iz Italije, Grčke, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije) koja je osnovana sa ciljem da stvori trajnu vezu između univerziteta i istraživačkih centara iz Jadransko-jonskog regiona. UniAdrion podstiče saradnju između univerziteta i istraživačkih centara, uglavnom kroz realizaciju didaktičkih inicijativa, kao što su Master programi, razne obuke, letnje škole, postdiplomski Joint Degree programi.
Kursevi mogu, takođe, da predvide i prikupljanje podataka i stvaranje baze podataka. Glavna karakteristika UniAdrion projekata je multidisciplinarni pristup, a studijski programi su organizovani prema nekoliko tema koje se odnose na kulturno nasleđa, zaštitu životne sredine, kulturni turizam, luke i trgovinske odnose.

UniAdrion Sekretarijat 
Polo Scientifico-Didattico di Forlì – Universita’ degli Studi di Bologna Via Volturno 7 – 47100 Forlì, Italy 
Tel: +39 0543 37 43 12/23/35
Faks: +39 0543 37 43 32 
Federica Fantini: federica.fantini7@unibo.it 
Giulia Ortali: giulia.ortali@unibo.it 

VIŠE INFORMACIJA O UNIADRION UNIVERZITETSKOJ MREŽI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Alpsko-jadranska Rektorska Konferencija (AARC) 

Alpen-Adria Rektorska konferencija (AARC) je univerzitetska mreža, koja se sastoji od preko 40 univerziteta sa alpsko-jadranskog regiona a obuhvata i Zapadni Balkan od 2011. godine (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Italija, Srbija i Slovenija). Glavni cilj ove mreže je unapređivanje međunacionalnog dijaloga i prekogranične saradnje u oblastima visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između visokoškolskih institucija širom regiona, kao i transdisciplinarne saradnje sa različitim partnerima u oblastima kulture, industrije, društvenih nauka, poslovanja i javnih institucija.
AARC sarađuje sa potrebnim institucijama Evropske unije u naučno-istraživačkom radu i u različitim ciklusima visokog obrazovanja, uključujući doživotno učenje, a pruža podršku i u razmeni i saradnji nastavnika i studenata u svim akademskim oblastima.
AARC veruje da harmonična koegzistencija i efikasna saradnja čine karakteristike i specifičnosti kulturnog pejzaža regiona alpsko-jadranskog regiona i obavezuje se na jačanje kohezije evropskih nacija, kao i na saradnju visokoškolskih ustanova unutar i izvan Evropske unije. Naučni odbor AARC je operativno jezgro ove univerzitetske mreže. Naučni odbor je odgovoran za predlaganje aktivnosti i projektnih ideja, koje će se realizovati u okviru ove mreže. Svi članovi Naučnog odbora su zvanični učesnici sastanaka univerzitetske mreže AARC.

Stalni sekretarijat je istovremeno servisni centar za članove mreže AARC, kao i kontakt za javnost. Sedište ove mreže je Alpen-Adria Univerzitet u Klagenfurtu. Stalni sekretarijat ima prateće poslove u oblasti administrativne organizacije i komunikacije. Njegovi zadaci obuhvataju: administraciju veb stranice mreže AARC, umrežavanje sa sekretarijatima drugih rektorskih konferencija i obrazovnih udruženja, kao i sve inicijative koje se bave institucionalnim zaduženjima univerzitetske mreže AARC.

AARC Stalni Sekretarijat
Alpen-Adria Univerzitet u Klagenfurtu
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt, Austria
+43 463 2700 9275
aarc.secretariat@aau.at

VIŠE INFORMACIJA O ALPSKO-JADRANSKOJ REKTORSKOJ KONFERENCIJI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Evropska asocijacija univerziteta (EUA)

Evropska asocijacija univerziteta (EUA) zastupa i pruža podršku institucijama visokog obrazovanja iz 47 zemalja, pružajući im jedinstveni forum za saradnju i omogućujući im da drže korak sa najnovijim trendovima u visokom obrazovanju i istraživanju politike.
Članovi asocijacije su evropski univerziteti koji su uključeni u nastavu i istraživanje, nacionalnih udruženja rektora i drugih organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja.
EUA igra značajnu ulogu u oblikovanju budućeg evropskog visokog obrazovanja i istraživanja zahvaljujući svom jedinstvenom poznavanju sektora i raznovrsnosti svojih članova. EUA je rezultat spajanja Asocijacije evropskih univerziteta (CRE) i Konfederacija konferencija Evropske unije Rektora, koje je dogovoreno u Salamanki, Španija, 31. marta 2001.
Univerzitet u Beogradu je član EUA kao individualni član i kao deo Konferencije univerzitetâ Srbije (KONUS).

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Univerzitetska frankofona agencija (AUF)

Univerzitetsku frankofonu agenciju čini 944 frankofona univerziteta, koledža, univerzitetske mreže i naučno-istraživački centra u 166 zemalja sveta. Osnovana pre 60 godina, predstavlja jednu od najvećih asocijacija u oblasti nauke i visokog obrazovanja na svetu.
Tri osnovne oblasti koje AUF pokriva su kvalitet obrazovanja, istraživanja i upravljanja univerzitetom, mogućnostima za zapošljavanje svršenih diplomaca i profesionalno usavršavanje, kao i uloga koju univerzitet ima u društveno-ekonomskom razvoju.
AUF promoviše vezu između ustanova visokog obrazovanja i naučno-istraživačkih institucija na projektima koji za cilj imaju značajno poboljšanje akademskih sistema obrazovanja. AUF sarađuje sa velikim brojem različitih ogranizacija, uključujući privatne kompanije i fondacije, vlade, nacionalne agencije za razvoj, međunarodne i nevladine organizacije i akademska, naučno-istraživačka i kulturna udruženja i asocijacije.
AUF je prisutan u preko 40 zemalja kroz mrežu od 59 regionalnih kancelarija. Sedište Agencije podeljeno je između Montreala i Pariza. Deset regionalnih kancelarija nadležno je za sledeće regione: Centralnu, Severnu i Zapadnu Afriku; Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku; Azijsko-pacifički region; Karibe; Centralnu i Istočnu Evropu; Zapadnu Evropu, Bliski istok i Indijski okean. Sedam administrativnih kancelarija, 36 frankofonih „digitalnih kampusa“ i četiri Frankofona instituta posvećena obuci, savetovanju i istraživanju upotpunjuju mrežu regionalnih kancelarija..

Bureau National AUF Bulgarie
15, Bul. Tzar Osvoboditel, Sofia, Bulgarie
+ AUF – Europe Centrale et Orientale
Téléphone: +359 2 955 95 71
Courriel : bureau-bulgarie@auf.org

VIŠE INFORMACIJA O UNIVERZITETSKOJ FRANKOFONOJ AGENCIJI - AUF

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Asocijacija CUMULUS

Asocijacija je osnovana 1990. godine sa ciljem umrežavanja i jačanja saradnje između vodećih evropskih univerziteta za umetnost, dizajn i medije. CUMULUS je osnovan kao platforma za podsticanje saradnje i mobilnosti studenata i fakulteta u okviru programa Evropske unije Erazmus.
Asocijacija je dobila zvaničan status udruženja 2001. godine, a dobila je međunarodni karakter 2006. godine, i od tada je nastavila da se širi i trenutno obuhvata šest kontinenata i funkcioniše kao neprofitno globalno udruženje sa sedištem u Finskoj.
Asocijacija od ove godine broji 358 članova iz 67 zemalja.
CUMULUS predstavlja dinamični ekosistem za internacionalizaciju i globalnu mobilnost, razmenu znanja i saradnju u oblasti nastave umetnosti i dizajna, istraživanja i prakse. 

VIŠE INFORMACIJA O CUMULUS ASOCIJACIJI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Dunavska rektorska konferencija (DRC) 

Dunavska rektorska konferencija je osnovana 1983. godine na sastanku u Beču od strane rektora univerziteta u Ulmu, Lincu, Beču i Budimpešti. DRC je mreža 56 univerziteta iz 13 zemalja.
Glavni zadatak DRC je poboljšanje visokog obrazovanja u oblasti nastave i istraživanja u regionu, i to putem uspostavljanja i omogućavanja bilateralnih i multilateralnih kontakata između univerziteta: Koordinacija ideja i aktivnosti kroz razmenu informacija, unapređivanje saradnje od zajedničkog interesa da bi se doprinelo stabilnosti i razvoju otvorenog i demokratskog društva u Evropi.
Ideja o osnivanju zajedničke platforme Dunavske rektorske konferencije univerziteta članica predstavljena je i usvojena početkom 2007. godine na sastanku Stalnog komiteta u Mariboru. Naglašeno je da univerziteti DRC treba da imaju ne samo jasnu i korisnu veb stranicu, već i mesto gde mogu da komuniciraju i razmenjuju projekte i ideje. Ova platforma pruža univerzitetima, fakultetima, institutima, odeljenjima, grupama i pojedincima, koji su članovi Dunavske rektorske konferencije, mogućnost da predstave svoje interese u vezi sa istraživanjima, raznim aktivnostima i dostignućima, kao i priliku da promovišu svoje najpopularnije programe diplomskih i postdiplomskih studija.
DRC se konsultuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kao što su nacionalne Rektorske konferencije, EUA, UNESCO, EU, Savet Evrope itd.
DRC organizuje konferencije, seminare, letnje škole i učestvuje u projektima koje finansira EU. Isto tako učestvuje u radnim grupama Strategije Evropske Unije za Dunavski region.
Jedna od najznačajnijih izazova sa kojima se evropske institucije visokog obrazovanja u Evropi suočavaju je takmičenje sa drugim visokoobrazovnim institucijama u Evropskoj Uniji i širom sveta. Da bi se to postiglo, institucija treba da poboljša kvalitet obrazovanja, istraživanja, inovacija i da aktivno učestvuje u evropskom regionu.

DRC Sekretarijat
Hahngasse 6/24
1090 Wien
Republika Austrija

VIŠE INFORMACIJA O DRC KONFERENCIJI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Crnomorska univerzitetska mreža (BSUN) 

Crnomorska univerzitetska mreža predstavlja okvir za saradnju akademskih institucija sa područja Crnog mora, olakšavajući međuuniverzitetsku saradnju i stvaranje sinergije između obrazovanja, naučnog istraživanja, inovacija i kulture. Od svog osnivanja 1998. godine, BSUN je organizovao različite događaje radi olakšavanja debata, razmene dobrih praksi i sprovođenja zajedničkih projekata.

Trenutno, Mreža obuhvata 117 univerziteta iz 12 zemalja članica Mreže: Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bugarska, Gruzija, Grčka, Moldavija, Rumunija, Srbija, Ruska Federacija, Turska i Ukrajina.
BSUN je jedan od osnivača Inicijative Ujedinjenih nacija „Akademski uticaj“ (UNAI), i od 2011. godine koordiniše UNAI centrom za održivost.
Od 2005. godine, BSUN je pridruženi član Evropske univerzitetske asocijacije (EUA), a sarađuje sa Asocijacijom evroazijskih univerziteta od 2009. godine, Mrežom kaspijskih univerziteta od 2009. godine i sa Mrežom mediteranskih inženjerskih škola od 2010. godine.

BSUN je sektorski partner za dijalog u Organizaciji za ekonomsku saradnju Crnog mora (BSEC) i tesno sarađuje sa BSEC Parlamentarnom skupštinom, Evropskom komisijom i Programom nauke NATO-a.
Mreža ima pravni status međunarodne ad-hoc organizacije i osnovana je tokom Druge rektorske konferencije univerziteta Crnog mora, održanog u Konstanci od 9. do 12. jula 1998. godine, na Univerzitetu u Konstanci „Ovidius“.

VIŠE INFORMACIJA O BSUN MREŽI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

UNICA (Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe)

Institucionalna mreža univerziteta glavnih gradova Evrope (UNICA) osnovana je 1990. godine. Reč je o mreži koja okuplja 49 univerziteta iz 37 evropskih prestonica, sa ukupno preko 160.000 zaposlenih i 1.900.000 studenata (zaključno sa 2017.).
Cilj organizacije jeste uspostavljanje i održavanje međunarodne akademske institucionalne saradnje u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area). UNICA takođe predstavlja platformu putem koje institucije-članice mogu uticati na strateške promene u oblastima istraživanja, obrazovanja, univerzitetske administracije i šireg društvenog angažmana.
U cilju ostvarivanja ovih ciljeva UNICA prenosi stavove svojih članica evropskim institucijama i organima vlasti na svim nivoima. Sa druge strane, svoje institucije-članice informiše o različitim evropskim inicijativama i programima i podržava njihovo učešće u istim. UNICA je veoma aktivna u oblasti implementacije evropskih projekata i kao koordinator i kao partner.
Kada je reč o unutrašnjoj organizaciji, ona se bazira na radu tri tela: Generalnoj skupštini, Nadzornom komitetu te Komitetu za međunarodnu saradnju. Generalni sekretarijat UNICA-e u Briselu bavi se strateškim pitanjima i administracijom.
UNICA aktivno učestvuje u radu relevantnih tela EU iz oblasti obrazovanja, kulture i istraživanja kako bi stavovi i preporuke njenih članica bili na pravi način predstavljeni tokom procesa kreiranja i razvoja relevantnih evropskih obrazovnih politika.
Generalna skupština održana 2013. u Rimu glasala je za prijem Univerziteta u Beogradu u članstvo UNICA-e.

VIŠE INFORMACIJA O UNICA MREŽI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

CESAER

CESAER je asocijacija vodećih evropskih univerziteta u oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka. Osnovana je 1990. godine kao „Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research“, ali danas kao svoj naziv koristi samo skraćenicu CESAER, uz slogan „the strong and united voice of universities of science and technology in Europe“.
Asocijacija okuplja 58 istraživačkih univerziteta iz 28 zemalja Evrope i njenog okruženja. CESAER je priznat kao zainteresovana strana i reprezentativna organizacija od strane Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Evropskog istraživačkog saveta za pitanja Evropskog istraživačkog prostora, Evropskog obrazovnog prostora i Evropske strategije za univerzitete. CESAER deluje kroz radne grupe u oblastima održivosti, otvorenosti nauke i tehnologije, obrazovanja, inovacija, standarda, ljudskih resursa i održivog finansiranja.
Generalna skupština CESAER uputila je 18. oktobra 2019. zvaničan poziv za pristupanje u članstvo Univerzitetu u Beogradu, koji je postao članom ove asocijacije 1. januara 2020. godine.

CESAER
Secretariat
Kasteelpark Arenberg 1
Box 2200
LEUVEN
BELGIUM

VIŠE INFORMACIJA O CESAER ASOCIJACIJI

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače

Savez međunarodnih naučnih organizacija (ANSO)

Savez međunarodnih naučnih organizacija (ANSO) je neprofitna, nevladina međunarodna naučna asocijacija osnovana 2018. godine na osnovu opštih principa „uzajamnih savetovanja, uzajamnih napora i uzajamnogog deljenja“ kojih se pridržava kineska inicijativa „Pojas i put“ u cilju promovisanja zajedničkog napretka i dostizanja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.
Članice ANSO obuhvataju nacionalne akademije nauka, univerzitete, istraživačke institute i međunarodne organizacije. ANSO je posvećen davanju doprinosa iniciranju i sprovođenju inovativnih međunarodnih naučnih projekata sa zemljama članicama i drugim partnerima radi ostvarivanja vizije ANSO i pomaganja da se izgradi zajednica čitavog čovečanstva usmerena ka zajedničkoj budućnosti. Nauka, tehnologija, inovacije i izgradnja kapaciteta su od suštinskog značaja za napredak i dobrobit ljudskog društva, a ANSO je posebno zainteresovan za partnerstvo sa onima koji žele da sarađuju u ovim nastojanjima. Glavne aktivnosti ANSO su organizovanje i podrška naučnim i tehnoloških programima i inicijativama usmerenim na život i dobrobit ljudi, posvećene problemima pitke vode, održive poljoprivrede, zaštite životne sredine, kontrole dezertifikacije, smanjenja siromaštva i javnog zdravlja. Od oktobra 2019. godine Univerzitet u Beogradu nalazi se u članstvu ANSO.

ANSO SECRETARIAT
No.16 Lincui Road
Chaoyang District
Beijing
China

VIŠE INFORMACIJA O ANSO SAVEZU

Informacije za zainteresovane studente, nastavnike i istraživače