СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

На Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу изводе се академске и струковне студије, на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

0
Факултет
+ 0
Стyдијских програма
+ 0
наставног особља
+ 0
активних студената

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Акредитација универзитета као високошколске установе, Акредитација за обављање научноистраживачке делатности и Дозвола за рад.

Рангирање на различитим релевантним светским листама и приказ најбоље рангираних области.

Информације, услови и могућности размене у току студирања на Универзитету у Београду.