ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УНИВЕРЗИТЕТУ

Развој Универзитета можемо пратити од 1808. године, када је Доситеј Обрадовић основао Велику школу, која је радила до 1813. године.

У блиској сарадњи са органима управљања, стручним органима, представницима администрације, ректор и четири проректора чине ректорски колегијум и воде Универзитет.

На Универзитету се образује Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије. Приступ материјалу за седницу и архиви одржаних седница.

Универзитет има свој грб, заставу, печат, ректорске инсигније, ректорску тогу и свечану одежду лица која се промовишу.

Важећи прописи на националном нивоу и на нивоу Универзитета.

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Погледајте актуелне конкурсе на Универзитету и његовим чланицама.

Претражите наставнике запослене на Универзитету у Београду.

Универзитет у Београду у свом саставу има 31 факултет организованих у 4 групације факултета. Погледајте састав и посетите сајтове појединачних чланица.

Универзитет у Београду у свом саставу има 11 инстута. Погледајте састав и посетите сајтове појединачних чланица.

Погледајте важећи правни оквир у различитим доменима значајним за запослене и студенте.

ФОТОГРАФИЈЕ

Преузмите фотографије Универзитета у Београду. Факултети, институти, центри, студенти, професори, пријеми, догађаји, конференције.

КОНТАКТ

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон: 011 3207 400
Факс 1: 011 3207 481
Факс 2: 011 2638 912
Факс 3: 011 2638 818
Е-адреса: kabinet@rect.bg.ac.rs

Број рачуна: 840-1835666-14
ПИБ: 100052450
Матични број: 07003170

Односи са јавношћу
Сања Лубардић Анђелковић
Е-адреса: pr@rect.bg.ac.rs

Лице одређено за заштиту података о личности
др Славко Гајин
Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд
Телефон: 011 3031 257
Е-адреса: helpdesk@rcub.bg.ac.rs

Повереница за равноправност у Стручној служби и центрима Универзитета у Београду
Светлана Костић
Е-адреса: svetlana.kostic@rect.bg.ac.rs

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја