ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

Универзитет у Београду активно учествује у програмима и пројектима у оквиру ЕРАЗМУС+ Акције у пољу високог образовања и HORIZON пројектима.

EРAЗМУС+ АКЦИЈЕ У ПОЉУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

ЕРАЗМУС+

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у областима које представљају кључна подручја за подршку студентима  и запосленима на Универзитету у Београду у њиховом личном и професионалном развоју. Erasmus+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Програм има следеће специфичне циљеве:

1)промовише мобилност појединаца и група за учење, као и сарадњу, квалитет, инклузију и једнакост,
2)изврсност, креативност и иновативност на нивоу организација и политика у области образовања и обука;
3)промовише мобилност у неформалном и информалном учењу и активно учешће младих, као исарадњу, квалитет, инклузију, креативност и иновативност на нивоу организација и политика у области младих;
4)промовише мобилност спортског особља за учење, као и сарадњу, квалитет, инклузију, креативност и иновативност на нивоу спортских организација и спортске политике.

У најширем смислу, програм Erasmus+ у области образовања има следеће приоритете:

1)Инклузија и различитост
2)Дигитална трансформација
3)Животна средина и борба против климатских промена,
4)Учешће у демократском животу.

У области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

У фокусу програма Erasmus+ је:

1)јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву,
2)развој лидерских вештина,
3)солидарност и
4)разумевање између култура.

Кључна активност 1 – Пројекти мобилности и сарадње у области образовања, који омогућавају студентима, наставницима и особљу да стекну међународно искуство и унапреде своје вештине.

Кључна активност 2 – Пројекти сарадње између организација и институција који имају за циљ да обезбеде развој, трансфер или/и имплементацију иновативних пракси на организационом, локалном, регионалном, националном и европском ниво.

Кључна активност 3 – Подршка развоју политике и сарадње. Циљ акције је допринос развоју нових политика које могу покренути модернизацију и реформе на нивоу Европске уније и система у областима образовања, обука омладине и спорта.

Жан Моне пројекти – Пројекти који имају за циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању у области студија Европске уније. Научне области на које су пројектне пријаве усмерене могу бити из домена како природних тако и друштвених наука, све док је фокус на темама везаним за Европску унију. 

Додатне информације за истраживаче и студенте