PROGRAMI I PROJEKTI

Univerzitet u Beogradu aktivno učestvuje u programima i projektima u okviru ERAZMUS+ Akcije u polju visokog obrazovanja i HORIZON projektima.

ERAZMUS+ AKCIJE U POLJU VISOKOG OBRAZOVANJA

OSTALI PROGRAMI

ERAZMUS+

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblastima koje predstavljaju ključna područja za podršku studentima  i zaposlenima na Univerzitetu u Beogradu u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Program ima sledeće specifične ciljeve:

1)promoviše mobilnost pojedinaca i grupa za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju i jednakost,
2)izvrsnost, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti obrazovanja i obuka;
3)promoviše mobilnost u neformalnom i informalnom učenju i aktivno učešće mladih, kao isaradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti mladih;
4)promoviše mobilnost sportskog osoblja za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou sportskih organizacija i sportske politike.

U najširem smislu, program Erasmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

1)Inkluzija i različitost
2)Digitalna transformacija
3)Životna sredina i borba protiv klimatskih promena,
4)Učešće u demokratskom životu.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

U fokusu programa Erasmus+ je:

1)jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu,
2)razvoj liderskih veština,
3)solidarnost i
4)razumevanje između kultura.

Ključna aktivnost 1 – Projekti mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, koji omogućavaju studentima, nastavnicima i osoblju da steknu međunarodno iskustvo i unaprede svoje veštine.

Ključna aktivnost 2 – Projekti saradnje između organizacija i institucija koji imaju za cilj da obezbede razvoj, transfer ili/i implementaciju inovativnih praksi na organizacionom, lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivo.

Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i saradnje. Cilj akcije je doprinos razvoju novih politika koje mogu pokrenuti modernizaciju i reforme na nivou Evropske unije i sistema u oblastima obrazovanja, obuka omladine i sporta.

Žan Mone projekti – Projekti koji imaju za cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije. Naučne oblasti na koje su projektne prijave usmerene mogu biti iz domena kako prirodnih tako i društvenih nauka, sve dok je fokus na temama vezanim za Evropsku uniju.