ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА

У зависности од програма и делова програма за финансирање пројеката, пријаве се подносе у електронском облику директно на порталу донатора или другим институцијама које донатор овласти за пријaву.
Пре пријаве пројеката за финанисрање, заинтересовани учесници су у обавези да обавесте Универзитет о намери пријаве пројекта
Након евалуације предлога пројекта, Универзитет обавештава руководиоца пројекта и управу чланице о подршци Универзитета за учешће у пројекту чији је предлог достављен Универзитету.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

УПУТСТВА

Упутство за попуњавање Обрасца о намери пријаве пројекта

ЛИНКОВИ

Портали Европске комисије ка програмима Хоризонт Европа, Еразмус+ и линк ка Фондацији ТЕМПУС (организација задужена за спровођењењ Еразмус+ програма у Србији)