ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНИЦЕ

ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ НАЈВИШИХ ОРГАНА

Савет је орган управљања Универзитета, који решава најважнија питања ове
високошколске установе.

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који, пре свега, одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности.

ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА

Према статуту Универзитета у Београду, као и групацијама факултета, на Универзитету се образују четири већа групација.

На Универзитету је оформљено осам већа научних, односно уметничких области.

На Универзитету се образује Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије.

Сваки институт у саставу Универзитета има своје представнике у Већу института.

Веће се бави свим питањима ових студија, од уписа до стицања мастер или докторске титуле.

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Погледајте актуелне конкурсе на Универзитету и његовим чланицама.

Претражите наставнике запослене на Универзитету у Београду.

Универзитет у Београду у свом саставу има 31 факултет организованих у 4 групације факултета. Погледајте састав и посетите сајтове појединачних чланица.

Универзитет у Београду у свом саставу има 11 инстута. Погледајте састав и посетите сајтове појединачних чланица.

Погледајте важећи правни оквир у различитим доменима значајним за запослене и студенте.

КОНТАКТ

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд

Телефон: 011 3207 400
Факс 1: 011 3207 481
Факс 2: 011 2638 912
Факс 3: 011 2638 818
Е-адреса: kabinet@rect.bg.ac.rs

Број рачуна: 840-1835666-14
ПИБ: 100052450
Матични број: 07003170

Односи са јавношћу
Сања Лубардић Анђелковић
Е-адреса: pr@rect.bg.ac.rs

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја