Упис студената

Услови уписа на све врсте и степене студија дефинисани су Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду.

Преглед и претрага акредитованих студијских програма на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу.

Преглед коначних ранг листи кандидата на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу.

Додатне информације

Студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области организују се на Универзитету у Београду од 1970. године. У овој области на Универзитету у Београду реализују се студијски програми на мастер и докторским академским студијама

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду.

Услови, рокови и потребна документација за упис на прву годину основних академских и интегрисаних академских студија без пријемног испита.

Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања је поступак којим се имаоцу стране високошколске исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу могућности укључивања у нивое високог образовања на Универзитету у Београду.

ШКОЛАРИНЕ

Преглед школарина по врстама и степенима студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу.