Upis studenata

Uslovi upisa na sve vrste i stepene studija definisani su Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu.

PREGLED SLOBODNIH MESTA PO FAKULTETIMA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

Pregled i pretraga akreditovanih studijskih programa na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu.

Pregled konačnih rang listi kandidata na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu.

Dodatne informacije

Studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti organizuju se na Univerzitetu u Beogradu od 1970. godine. U ovoj oblasti na Univerzitetu u Beogradu realizuju se studijski programi na master i doktorskim akademskim studijama

Upis osoba sa invaliditetom vrši se u skladu sa aktuelnim Opštim uslovima konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu.

Uslovi, rokovi i potrebna dokumentacija za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija bez prijemnog ispita.

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja je postupak kojim se imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu mogućnosti uključivanja u nivoe visokog obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu.

ŠKOLARINE

Pregled školarina po vrstama i stepenima studija na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu.