Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je najstarija i najveća univerzitetska biblioteka u Srbiji. Namenjena je prvenstveno studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Beogradu, ali i ostalim korisnicima iz zemlje i sveta. Biblioteka raspolaže fondom od 1,5 milion bibliotečkih jedinica i pristupom do više desetina hiljada elektronskih časopisa i knjiga. Zainteresovani mogu da koriste i pet čitaonica, učionice sa računarima, besplatne kurseve o korišćenju biblioteke i pretraživanju elektronskih knjiga, časopisa i baza podataka.

godina od osnivanja
+ 0
visokoškolskih i istraživačkih biblioteka u mreži
+ 0
mesta u čitaonici
+ 0
bibliotečkih jedinica
+ 0

Kontakt

Telefon:+381 11 33 70 509

E-pošta: marketing@unilib.rs

 office@unilib.rs

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 71,
 11120 Beograd, Srbija

Vebsajt: www.unilib.rs