Zadužbina Đoke Vlajkovića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana