ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Издавачка делатност на Универзитету у Београду има дугу традицију. Она је уско повезана са заједничким акцијама студената и наставника на издавању и штампању уџбеника још од оснивања Лицеја па све до данашњих дана.

ИЗДАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

215 . УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ: ЉУДИ И ПРОСТОРИ

Монографија приређена у част 215 година трајања Универзитета у Београду са намером да се представе кључни ресурси – људи и простори

Публикација на енглеском приређена у част 215 година трајања Универзитета у Београду са намером да се представи континуитет развоја, компетентност, структурни интегритет и студенти Универзитета.

ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Завод обезбеђује здравствену заштиту на примарном нивоу, као и стационарно лечење за студенте универзитета и високих школа струковних студија у Београду.

ПРЕГЛЕД НАСТАВЕ НА ЛИЦЕЈУ, ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ И УНИВЕРЗИТЕТУ 1838-1914

Монографија приређена у част 215 година трајања Универзитета у Београду са намером да се представе кључни ресурси – људи и простори

ИЗДАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издавачка делатност подразумева, пре свега, уџбеничку литературу и посебна издања која су у служби реализације акредитованих студијских програма на факултетима Универзитета у Београду.