Веће института

Веће института чине директори и по један представник института у саставу Универзитета у Београду, као и по један представник Већа групација Универзитета. Мандат чланова Већа института траје три године. Надлежности Већа института су уређене Статутом.

директори Института

11

Свако веће групације представљено је у Већу института са по

2 члана

мандат

3 године

електронске седнице