РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА

Када се говори о рангирању универзитета на светским листама, важно је нагласити да поред Шангајске листе (eng. Academic Word Ranking University List – ARWU list) која се сматра једном од најутицајнијих, постоје и друге релевантне листе као што су: Тајванска листа (eng. National Taiwan University Ranking), URAP листа (eng. University ranking by Academic Performance), US NEWS листа(eng. Best Global Universities badge), SIR листа(eng. The SCImago Institutions Rankings) и CWUR listа (eng. Center for World University Rankings) , Најчешћи критеријуми за рангирање су број добитника различитих престижних награда (нпр. Нобелових награда), истраживачка продуктивност и изврсност, цитираност, међународна сарадња, квалитет наставе, истраживачка репутација и друштвени утицај.

Према листама CWUR, SIR и URAP, Универзитет у Београду је у првих 10% рангираних универзитета. Овом успеху највише су допринели научни резултати постигнути у областима: стоматологија, ветерина, физика и астрономија, прехрамбено инжењерство, зоологија, металургија и саобраћајнe наука и технологија. Универзитет је високо рангиран и на листи US NEWS (422 место од 2005 рангираних универзитета); ARWU-Шангајска листа (301-400 од 2000 рангираних универзитета). Области које су значајно допринеле овим резултатима су прехрамбене науке и инжењерство, Пољопривредне науке, Физика, Кардиоваскуларни системи, Јавно здравље, животна средина и здравље на раду, Оптика, Физика, Наука о инструментима и технологија, Ветеринарске наука, Клиничка медицина, Медицинске технологија.