СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Студентско организовање на Универзитету у Београду је део идентитета Универзитета. Током 215 година дуге традиције, али и током бројних изазовних тренутака за Универзитет и друштво у целини, једна од константи била је потреба за студентским организовањем. Поред настојања да се заштите права и интереси студентске заједнице, студенти УБ су у нашем друштву представљали будну савест и виталну силу која покреће промене и преиспитује односе у друштву.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЕВРОПСКОМ НИВОУ

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES - AIESEC СРБИЈА

Е-адреса: office@aiesec.org.rs
Адреса: Каменичка 6
Телефон: 011 2621 455

УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЕВРОПЕ
EESTEC ЛК БЕОГРАД

Е-адреса: eestec@etf.rs
Aдреса: Булевар Краља Александра 73
Телефон: 011 3218 429

УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА
ТЕХНИКЕ ЕВРОПЕ - BEST БЕОГРАД

E-адреса: beograd@best.eu.org
Адреса: Карнегијева 4
Телефон: 011 3610 316

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА ИНДУСТРИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА И МЕНАЏМЕНТА - ESTIEM LG БЕОГРАД

E-адреса: office@estiem.org.rs
Адреса: Јове Илића 154
Teлефон: 011 3950 800

ЕВРОПСКИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

E-адреса: esffpn.bg@gmail.com
Адреса: Јове Илића 165, Београд

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА НАЦИОНАЛНОМ И ГРАДСКОМ НИВОУ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА СТУДЕНАТА ФАРМАЦИЈЕ

E-адреса: office@napser.org
Aдреса: Војводе Степе 450

САВЕЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

E-адреса: info@suetf.org
Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд
Teлефон: 065 67 40 615

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА НИВОУ ФАКУЛТЕТА

САВЕЗ СТУДЕНАТА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

E-адреса: ssbif@bio.bg.ac.rs
Адреса: Студентски трг 12 – 16
Teлефон: 065 84 75 996

СТУДЕНТСКА УНИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

E-адреса: info@suetf.org
Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд
Teлефон: 065 67 40 615

САВЕЗ СТУДЕНАТА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА

Адреса: Каменичка 6
Телефон: 011 2621 455

СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Благоја Паровића 156а
Teлефон: 064 37 22 494

УНИЈА СТУДЕНАТА ФОНА

E-адреса: unijastudenatafona@gmail.com
Адреса: Јове Илића 154, 11000 Београд

ГРУПА ЗА СПЕКОФ

E-адреса: grupa.za.spekof@gmail.com
Адреса: Каменичка 6, Београд
Телефон: 011 3021 161