СМЕШТАЈ ЗА СТУДЕНТЕ

Установа Студентски центар „Београд” има мисију да квалитетом својих услуга студентима пружи оптималне услове за образовање, усавршавање и лични развој. Основна делатност Установе је пружање услуга смештаја и исхране студентима. На шест београдских општина распоређено је 14 студентских домова у којима је смештено око 10.500 студената. Чак 60% смештајних капацитета су места у собама прве категорије. У 14 студентских ресторана који су лоцирани при домовима и факултетима широм Београда, дневно се произведе и подели око 20.000 оброка. Поред основне делатности, Установа пружа услуге и трећим лицима – у склопу Установе постоје два хостела, ресторани, продавнице, кафићи… Бројне стручне службе подржавају различите потребе студентске популације (Служба за спорт и рекреацију, Служба за информационе технологије, Служба за телекомуникације, Служба смештаја и остале).

КАПАЦИТЕТИ И САДРЖАЈИ

АДРЕСЕ И КОНТАКТ

Студентски град | Адреса: Нови Београд, Тошин бунар бр. 143-151 | Телефон: 2699-302
Студентски дом “Жарко Мариновић” | Адреса: Земун, Цара Душана 254 | Телефони: 3160-003, 618-003
Студентски дом “Кошутњак” | Адреса: Београд, Благоја Паровића 156 Београд | Телефон: 3559-747
Студентски дом “Карабурма” | Адреса: Београд, Мије Ковачевића 7б | Телефон: 750-962
Студентски дом “Вера Благојевић 1 ” | Адреса: Београд, Краљице Марије 48 | Телефон: 3246-663
Студентски дом “Вера Благојевић 2 ” | Адреса: Београд, Далматинска 37, Телефон: 1759-926
Студентски дом “Патрис Лумумба” | Адреса: Београд, Љубице Луковић 1, телефон 751-977
Студентски дом “Слободан Пенезић” | Адреса: Београд, Бана Иваниша бб | Телефон: 3400-384, 412-638
Студентски дом “Рифат Бурџевић” | Адреса: Београд, Милана Ракића 77 | телефон: 2423-029, 2413-435
Студентски дом “Краљ Александар I” | Адреса: Београд, Булевар Краља Александра 75 | Телефон: 401-800
Студентски дом “Мика Митровић” | Адреса: Београд, Краља Владимира 33, Телефон: 3970-283
Студентски дом “4. април” | Адреса: Београд, Војводе Степе 320, Телефон: 3976-307, 3974-990

ИСХРАНА СТУДЕНАТА

„Студентски град“, телефон 601-790
„Карабурма“ телефон, 750-122
„Патрис Лумумба“, телефон 752-661
„Краљ Александар“, телефон 404-411, 3400-457
„Рифат Бурџевић“, телефон 404-655
„Мика Митровић“, телефон 3970-283/353, 463-502
„Кошутњак“, телефон 553-043, 551-727
„Жарко Мариновић“, телефон 618-163
„4 април“, телефон 462-282

Студентски ресторан „Ђушина“, Беогард, Ђушина 5, телефон: 3235-569
Студентски ресторан „Агроном“, Земун, Немањина 6, Телефон: 615-315
Студентски ресторан „Машинац“, 27. марта 80, телефон: 3370-266
Студентски ресторан „Фармацеут“, Војводе Степе 450, телефон: 3970-379
Студентски ресторан „Драмске уметности“, Хо Ши Минова 20, телефон: 135-684
Студентски ресторан „Обилићев венац“, Обилићев венац 4, телефон: 623-321

Медицински факултет, телефон 686-614
Ветеринарски факултет, телефон 684-099
Саобраћајни факултет, телефон 493-211
Технолошко-металуршки факултет, телефон 3370-140
Шумарски факултет, телефон 553-122
Филозофски факултет, телефон 184-063

„Гаудеамус“, Београд, Светозара Марковића 56, телефон: 642-343
„Три лађара“, Земун, Змај Јовина 29, телефон: 198-714
„Кошутњак“, Београд, Благоја Паровића 165, телефон: 551-727