АНАЛИЗЕ И ПРЕГЛЕДИ

Универзитет годишње објављује анализе и прегледе уписа студената на свим нивоима студија.