СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Студентски парламент Универзитета у Београду је орган преко ког студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. Изабрани студентски представници са 31. факултета Универзитета у Београду чине Студентски парламент, а у зависности од укупног броја уписаних студената на датом факултету зависи и број представника у парламенту. Све то је у циљу безбеђивања одговарајуће репрезентативности студената свих факултета Универзитета у Београду. Студентски парламент у тренутном сазиву има 44 члана. Мандат чланова Студентског паралмента Универзитета у Београду траје две године. Председник, заменик председника, генерални секретар, потпредседници сектора, студент омбудсман и студент проректор чине Председништво Студентског парламента. Већем студената продекана председава студент проректор Универзитета у Београду, у овом телу учествују студенти продекани са 31. факултета Универзитета у Београду. Борба за права и интересе студената, као примарна активност Студентског парламента, остварује се кроз органе и комисије Универзитета у које Студентски парламент делегира своје представнике.

0
УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

Документа којима се утврђује рад и деловање Студентског парламента

КОНТАКТ

Отворени смо за предлоге, примедбе и сугестије које имате, те будите слободни да нам се обратите. За више информација о раду парламента, као и актуелним темама будите слободни да се обратите руководству Студентског парламента: parlament@rect.bg.ac.rs

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УНВИЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ЧЛАНОВИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Групација факултета медицинских наука:
Јован Лекић, Медицински факултет
Александар Обућина, Медицински факултет
Избори у току, Фармацеутски факултет
Младен Шиљковић, Стоматолошки факултет
Милош Булајић, Факултет ветеринарске медицине

Групација факултета природно-математичких наука:
Наталија Коцић, Физички факултет
Филип Стевановић, Хемијски факултет
Мина Ђурић, Биолошки факултет
Саша Јовановић, Географски факултет
Стефан Малбашић, Математички факултет
Соња Штиклица, Факултет за физичку хемију

Групација факултета техничко-технолошких наука:
Лазар Вујчић, Електротехнички факултет
Лука Марјановић, Електротехнички факултет
Стефан Мијатовић, Технолошко–металуршки факултет
Лазар Ковачевић, Машински факултет
Алекса Остојић, Машински факултет
Избори у току, Рударско–геолошки факултет
Немања Павловић, Технички факултет у Бору
Стефан Мицић, Грађевински факултет
Михајло Бошковић, Пољопривредни факултет
Немања Јованић, Пољопривредни факултет
Данијела Пантић, Архитектонски факултет
Стефан Ковачевић, Факултет организационих наука
Александар Лазаревић, Факултет организационих наука
Избори у току, Шумарски факултет
Растко Стефановић, Саобраћајни факултет

Групација факултета друштвено-хуманистичких наука:
Огњен Дабетић, Правни факултет
Момчило Жикић, Правни факултет
Јана Јовановић, Правни факултет
Лука Правик, Економски факултет
Милица Гроздановић, Економски факултет
Бошко Петровић, Економски факултет
Сања Николић, Филолошки факултет
Филолошки факултет
Филолошки факултет
Нина Влаовић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Невена Зечевић, Факултет спорта и физичког васпитања
Ана Аџић, Учитељски факултет
Немања Јевтић, Православно богословски факултет
Зорана Мартаћ, Факултет политичких наука
Дамјан Југовић, Факултет политичких наука
Милица Стојановић, Факултет безбедности

ПРЕДСЕДНИШТВО СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Председник: Стефан Ковачевић
Студент проректор: Ана Грчић
Студент омбудсман: Ђорђе Вукашиновић

Заменик: Лазар Ковечевић
Генерални секретар: Момчило Жикић

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ПО РЕСОРИМА:

Потпредседник за научну и истраживачку делатност: Лука Правик
Потпредседник за наставу: Стефан Малбашић
Потпредседник за студентски стандард: Михајло Бошковић
Потпредседник за сарадњу са привредом: Александар Лазаревић
Потпредседник за заштиту животне средине: Наталија Коцић
Потпредседник за међународну сарадњу: Зорана Мартаћ
Потпредседник за културу, хуманитарни рад и информисање: Дамјан Југовић
Потпредседник за заштиту права студената: Соња Штиклица
Потпредседник за здравствену заштиту студената: Александар Обућина

Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента и делује у име и за рачун Студентског парламента, у складу са општим актом Студентског парламента или Универзитета.
Радом Председништва руководи председник Студентског парламента. Потпредседници Студентског парламента своје активности реализују и спроводе по својим ресорима.

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА У ОРГАНИМА И ТЕЛИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Чланови Сената Универзитета у Београду из реда студената
Ђорђе Вукашиновић
Огњен Дабетић
Соња Штиклица
Михајло Бошковић
Зорана Мартаћ
Дамјан Југовић
Немања Јевтић
Младен Шиљковић
Алекса Остојић
Александар Лазаревић

Чланови Савета Универзитета у Београду из реда студената
Лазар Ковачевић
Мирослав Дешић
Ђорђе Вукашиновић
Димитрије Збиљић
Миленко Јовановић
Срђан Арбутина

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРУПАЦИЈА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

Веће групације друштвено-хуманистичких наука
Никша Коњевић
Анђела Младеновић
Игор Муиџа
Дамјан Југовић
Барбара Вукотић
Нина Влаовић

Веће групације медицинских наука
Немања Јовановић
Тамара Васовић
Младен Шиљковић
Илија Вешковић
Јован Лекић
Бранислав Бековић

Веће групације природно-математичких наука
Стефан Малбашић
Наталија Коцић
Соња Штиклица
Мина Ђурић
Кристина Радусин
Владислав Марко

Веће групације техничко-технолошких наука
Немања Јованић
Димитрије Збиљић
Стефан Мијатовић
Катарина Телебак
Немања Путник
Лазар Вујчић
Данијела Пантић

Члан Одбора за статутарна питања из реда студената
Јана Јовановић

Члан Одбора за професионалну етику из реда студената
Илија Тодоровић

Чланови Дисциплинске комисије Универзитета из реда студената
Момчило Жикић, редовни члан
Александар Лазаревић, редовни члан
Немања Јованић, заменски члан
Милица Стојановић, заменски члан

Члан Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета
Стефан Малбашић

Члан Одбора за финансије
Ана Грчић

Члан Одбора за заштиту животне средине
Лазар Ковачевић