Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Štipu

Univerzitet u Beogradu i Univerzitet Goce Delčev u Štipu, Severna Makedonija, zaključili su sporazum o saradnji. Međuuniverzitetski sporazum potpisali su u Štipu rektori prof. dr Vladan Đokić i prof dr. Dejan Mirakovski, nakon niza zajedničkih aktivnosti Univerziteta u Beogradu i Univerzitet Goce Delčev u Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, čiji su članovi.

Kako se navodi u tekstu dokumenta, sporazum je potpisan iz zajedničkog interesa za razvoj naučnoistraživačkog i nastavnog procesa i njime se utvrđuju oblasti i pitanja međusobne saradnje i oblici i načini njenog sprovođenja. Potpisnici su se obavezali da će promovisati akademsku saradnju kroz razmenu akademskog osoblja, sa ciljem studiranja ili predavanja na drugom univerzitetu na recipročnoj osnovi. Planirani su i gostujući istraživači i razmena studenata, bilo na osnovnim ili postdiplomskim studijama, u odgovarajućim oblastima studija. Ugovorom je predviđena i razmena svih publikacija koje izdaju oba Univerziteta, značajnih za razvoj naučne i obrazovne delatnosti, kao i međusobna bibliotečka komunikacija i razmena knjiga, periodike i drugog informativnog materijala. Poseban segment je organizovanje i sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata.

Zaključivanje sporazuma oba rektora ocenila su kao važan korak napred u dobrim odnosima dva univerziteta, a susret su pratili i mediji susedne države. Domaćini u Štipu, pored rektora Mirakovskog, bili su i prorektori prof. dr Zdenka Stojanovska, prof. dr Ana Nikodinovska Krstevska, prof. dr Miško Džidrov i prof. dr Vlado Gičev, Fakultet za informatiku Univerziteta Goce Delčev.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav