Нових 19.272 студената уписано у академској 2023/24. години  

На Универзитету у Београду у школској 2023/24.години уписано је 19.272 студента на свим нивоима студија. Конкурс на основним и интегрисаним академским студијама расписан је на 105 студијских програма за 15.233 места. Уписано је 12.358 студената, од чега 8.369 на терет буџета и 3.984 самофинансирајућих. Након првог уписног рока сва места су била попуњена на ФОН-у, ЕТФ-у, Архитектонском и Факултету безбедности. На 7 факултета, након првог уписног рока, била су попуњена сва буџетска места, и то: Факултет политичких наука, Правни, Економски, Факултет спорта и физичког васпитања, као и Фармацеутски, Стоматолошки и Ветеринарски факултет. 

Највеће интересовање, као и претходних година, владало је за упис на студијски програм Психологија на Филозофском факултету, где је конкурисало 4,72 кандидата за једно место. Следе Интегрисане студије стоматологије (3,25 на 1 место) и Логопедија на ФАСПЕР-у (3,12 на 1 место). Генерално, студијски програми који школују стручњаке из области информационих технологија (на ФОН-у, ЕТФ-у, Математичком и Машинском факултету) су најтраженији и попуњени у првом уписном року, а велики број кандидата је остао без индекса. По групацијама, највећи пад је забележен на друштвено-хуманистичким наукама, а затим на техничко-технолошким. Природно математичка групација бележи незнатан пад интересовања, док је на медицинским наукама број уписаних остао исти као претходне године. Од укупно уписаних студената на прву годину, 61% су девојке а 39% су младићи.  

На расписан конкурс за 166 студијских програма на мастер академским студијама уписано је 5.774 студената, од чега 3.411 на терет буџета и 2.363 самофинансирајућих. Ово је већи број у односу на прошлу годину, док је једино на Електротехничком факултету број пријављених био већи од броја планираних за упис. Када је у питању полна структура, слична је ситуација као на основним студијама (62% женског и 38% мушког пола). 

Ове школске године на Универзитет у Београду уписан је највећи број студената на докторске академске студије у односу на последњих десет година, а чак 10% више уписаних него прошле године. Конкурс је расписан за 87 студијских програма на које је конкурисало 1.341 кандидат. Уписано је 1.140 студената, од чега 570 студената на терет буџета и исто толико као самофинансирајућих. Највеће интересовање у односу на број планираним места био је на медицинској групацији. Од укупног броја уписаних, 55% је било девојака и 45% младића. 

На Универзитет се уписују и студенти по програму афирмативних мера. Тако је на основне студије уписано 28 студената ромске националности (1 на мастер студије) и 47 студената са посебним потребама (6 на мастер студије). На основне студије уписано је и 43 студента који су средњу школу завршили у иностранству. 

На основу државног пројекта ”Свет у Србији” на Универзитет у Београду уписано је укупно 169 студената, и то: 136 на основне студије, 22 на мастер студије и 11 студената на докторске студије. По пројекту ”Србија за Србе из региона” уписано је 8 студената на основне студије. 

(аутор извештаја: проректор за наставу Универзитета у Београду проф. др Дејан Филиповић)

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав