Novih 19.272 studenata upisano u akademskoj 2023/24. godini  

Na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2023/24.godini upisano je 19.272 studenta na svim nivoima studija. Konkurs na osnovnim i integrisanim akademskim studijama raspisan je na 105 studijskih programa za 15.233 mesta. Upisano je 12.358 studenata, od čega 8.369 na teret budžeta i 3.984 samofinansirajućih. Nakon prvog upisnog roka sva mesta su bila popunjena na FON-u, ETF-u, Arhitektonskom i Fakultetu bezbednosti. Na 7 fakulteta, nakon prvog upisnog roka, bila su popunjena sva budžetska mesta, i to: Fakultet političkih nauka, Pravni, Ekonomski, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, kao i Farmaceutski, Stomatološki i Veterinarski fakultet. 

Najveće interesovanje, kao i prethodnih godina, vladalo je za upis na studijski program Psihologija na Filozofskom fakultetu, gde je konkurisalo 4,72 kandidata za jedno mesto. Slede Integrisane studije stomatologije (3,25 na 1 mesto) i Logopedija na FASPER-u (3,12 na 1 mesto). Generalno, studijski programi koji školuju stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija (na FON-u, ETF-u, Matematičkom i Mašinskom fakultetu) su najtraženiji i popunjeni u prvom upisnom roku, a veliki broj kandidata je ostao bez indeksa. Po grupacijama, najveći pad je zabeležen na društveno-humanističkim naukama, a zatim na tehničko-tehnološkim. Prirodno matematička grupacija beleži neznatan pad interesovanja, dok je na medicinskim naukama broj upisanih ostao isti kao prethodne godine. Od ukupno upisanih studenata na prvu godinu, 61% su devojke a 39% su mladići.  

Na raspisan konkurs za 166 studijskih programa na master akademskim studijama upisano je 5.774 studenata, od čega 3.411 na teret budžeta i 2.363 samofinansirajućih. Ovo je veći broj u odnosu na prošlu godinu, dok je jedino na Elektrotehničkom fakultetu broj prijavljenih bio veći od broja planiranih za upis. Kada je u pitanju polna struktura, slična je situacija kao na osnovnim studijama (62% ženskog i 38% muškog pola). 

Ove školske godine na Univerzitet u Beogradu upisan je najveći broj studenata na doktorske akademske studije u odnosu na poslednjih deset godina, a čak 10% više upisanih nego prošle godine. Konkurs je raspisan za 87 studijskih programa na koje je konkurisalo 1.341 kandidat. Upisano je 1.140 studenata, od čega 570 studenata na teret budžeta i isto toliko kao samofinansirajućih. Najveće interesovanje u odnosu na broj planiranim mesta bio je na medicinskoj grupaciji. Od ukupnog broja upisanih, 55% je bilo devojaka i 45% mladića. 

Na Univerzitet se upisuju i studenti po programu afirmativnih mera. Tako je na osnovne studije upisano 28 studenata romske nacionalnosti (1 na master studije) i 47 studenata sa posebnim potrebama (6 na master studije). Na osnovne studije upisano je i 43 studenta koji su srednju školu završili u inostranstvu. 

Na osnovu državnog projekta “Svet u Srbiji“ na Univerzitet u Beogradu upisano je ukupno 169 studenata, i to: 136 na osnovne studije, 22 na master studije i 11 studenata na doktorske studije. Po projektu “Srbija za Srbe iz regiona“ upisano je 8 studenata na osnovne studije. 

(autor izveštaja: prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović)

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav