UNIFood konferencija – UNIFood2024

Treća međunarodna UNIFood konferencija u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Beogradu – UNIFood2024 održaće se 28. i 29. juna 2024. godine. Cilj konferencije je da okupi naučnike, istraživače, nutricioniste, inženjere i proizvođače da razmene znanja i iskustva o najnovijim dostignućima u svim aspektima proučavanje hrane:  proizvodnja i prerada, održivosti, kvalitet i bezbednost, ishrana i zdravlje, hi-tech oprema, etika, inovacije i transfer znanja kroz 6 konferencijskih tema:

Food Production, Processing, Sustainability, Added-value Food
Food Quality and Safety
Food Nutrition and Health
Hi-Tech Agriculture and Food Production
Food Ethics
Education, Innovation and Transfer of Knowledge
Prvo obaveštenje i sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku: http://unifood.rect.bg.ac.rs/index.php <http://unifood.rect.bg.ac.rs/index.php>

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav