Лансирање SPATTERN конзорцијума три факултета УБ

Почела је реализација пројекта под називом Future Heritage of Spa Settlements: Digital Platform for Advancing Knowledge and Innovation in Urban Morphology Approach for Environmentally-Sensitive Development in Serbia (SPATTERN) који ће до децембра 2026. године реализовати тим истраживача са три факултета Универзитета у Београду, уз финансијску подршку Фонда за науку Републике Србије у оквиру програма Призма. SPATTERN тим повезује истраживаче из три примарне научне области друштвених наука (Урбано планирање и развој и Социологија), хуманистичке науке и уметност (Архитектура) и инжењерства и технологија (Информационе технологије) у намери да се подстакне мултидисциплинарна култура истраживања и сарадња за раст националног истраживачког оквира. Пројектни тим чини 11 истраживача са три наша факултетав – Архитектонског, Факултета организационих наука и Филозофског факултета, а руководилац пројекта је редовни професор Архитектонског факултета др Владан Ђокић, руководилац Лабораторије за урбану морфологију и типологију.

Циљ пројекта усмерен је на развој иновативног, колаборативног и систематског приступа за препознавање вредности и потенцијала урбаних образаца бањских насеља у Србији кроз формирање јединственог атласа и развој дигиталне платформе која ће бити оперативна и практична подршка у одговору на савремени изазов одрживог коришћења земљишта и урбаног развоја ових насеља. Пројекат је директно усмерен на унапређење урбанистичке и архитектонске праксе у оквиру стручних служби, на локалном нивоу надлежних за планирање бањских насеља у Србији (дирекције за планирање и изградњу, јавна предузећа за уређење грађевинског земљишта, службе за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове и сл.).

Поред научног доприноса, очекује се да SPATTERN утиче на подизање свести шире заједнице о односу грађене средине, здравља друштва и еколошке осетљивости насеља уопште. Више информација о пројекту на званичној веб страници пројекта: https://spattern.org/

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав