Održana sednica Senata Univerziteta

Na osnovu Statuta Univerziteta u Beogradu trideset druga sednica sedmog saziva Senata Univerziteta održana je u sredu 10. jula 2024. godine, u Svečanoj sali Rektorata. Sednicom je predsedavao rektor prof. dr Vladan Đokić.  Prvom delu sednice, na poziv Univerziteta, prisustvovao je državni sekretar Ministarstva finansija Srbije Saša Stevanović, koji je odgovarao na pitanja članova Senata o finansiranju fakulteta i instituta. Dogovoreno je odžavanje sastanka radi razjašnjavanja svih spornih pitanja do kraja ove sedmice u Ministarstvu.

U nastavku sednice, usvojeni su predlozi Odbora za statutarna pitanja, o izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u Beogradu, i to tako da mandat predstavnika studenata u organima i telima Univerziteta u Beogradu i na fakultetima UB traje dve godine. Na ovaj način uređen je prestanak mandata i pre tog roka. Senat je dao saglasnost na odluku o izmenama i dopunama Statuta Medicinskog i na odluku o dopunama Statuta Građevinskog fakultet.

U vezi sa upisom studenata za školsku 2024/2025. godinu, doneta je odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju studenata koji se upisuje na studijske programe i dopuna mišljenja o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa za školsku 2024/2025. godinu.  Doneta je odluka o izmeni i dopuni Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na sve vrste i stepene studija na Univerzitetu u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu. Potvrđen je izbor dr Milana Radovića sa švajcarskog Pol Šerer Instituta za gostujućeg profesora. 

Na predlog veća grupacija, usvojeno je više izmena i dopuna studijskih programa na ukupno 3 fakulteta i predlog Filozofskog fakulteta i Veća naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka da mentor bude član Komisije za odbranu doktorske disertacije. Članovi Senata usvojili su drugu izmenu i dopunu Finansijskog plana Univerziteta u Beogradu za 2024. godinu i odluku o kriterijumima za učešće fakulteta i instituta u finansiranju zajedničkih poslova na nivou Univerziteta u Beogradu. 

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav