Sednica Saveta Univerziteta u Beogradu

Na osnovu Poslovnika Saveta, sedma sednica Saveta Univerziteta u Beogradu održana je u zgradi Rektorata u utorak,  26. decembra 2023. godine. Sednicu je vodila predsednica Saveta prof. dr Sanja Aleksić Kovačević. Savet je doneo odluku o izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u  Beogradu i odluku o raspisivanju izbora za rektora i četiri prorektora Univerziteta u Beogradu za školske 2024/2025, 2025/2026. i 2026/2027. godine. 

Savet je usvojio druge izmene i dopune Finansijskog plana Univerziteta za 2023. godinu i Finansijski plan Univerziteta u Beogradu za 2024. godinu, kao i odluku o finansiranju rada Studentskog parlamenta i vannastavne delatnosti studenata. Doneta je i odluka o izmeni Odluke o izdvajanju dela sopstvenih prihoda fakulteta i instituta za finansiranje zajedničkih poslova na nivou Univerziteta. Usvojeno je više odluka od značaja za rad univerzitetskih zadužbina i fondacija.

Izveštaj o radu Univerzitetskog ombudsmana prof. dr Mladena Miloševića usvojen je jednostavno i sa izrazitim pohvalama za efikasnost i pouzdanost u radu ombudsmana, od strane rektora prof. dr Vladana Đokića. Savet je odložio odlučivanje u vezi sa izborom studenta prorektora, a preporuka ombudsmana je da se ponovi izborna sednica Studentskog parlamenta UB, ne elektronski nego uživo, i uz prisustvo nezavisnog posmatrača – prorektora za nastavu.

Izveštaj o upisu na studijske programe Univerziteta u Beogradu podneo je prorektor za nastavu prof. dr Deajn Filipović, koji je saopštio da je ove akademske godine, u sva tri upisna roka i na svim nivoima studija, Univerzitet upisao ukupno 19.272 nova studenta. Podsećamo, Savet je organ upravljanja Univerziteta, koji ima 41 člana, od čega su 23 predstavnici Univerziteta, 12 članovi koje imenuje Vlada Srbije i 6 članovi koje bira Studentski parlament Univerziteta. 

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav