Sednica Saveta Univerziteta

Savet Univerziteta u Beogradu održao je jedanaestu sednicu u utorak, 21. maja 2024. godine, u Svečanoj sali Rektorata, kojom je predsedavala predsednica Saveta prof. dr Sanja Aleksić Kovačević.

Savet je usvojio Izveštaj o radu Univerziteta u Beogradu u 2023. godini sa Akcionim planom za 2024. godinu, kao i prve izmene i dopune Finansijskog plana Univerziteta za 2024. godinu i prve izmene i dopune Plana javnih nabavki i Spiska nabavki Univerziteta u Beogradu na koje se zakon ne primenjuje za 2024. godinu.

Na predlog rektora prof dr Vladan Đokića, Savet UB je dao pozitivno mišljenje o dopuni Statuta Univerzitetske biblioteke, kao i o dodeli Plakete “Luka Ćelović Trebinjac“ i dodeli zahvalnice u 2024. godini.  

Savet je prihvatio inicijativu prof. dr Aleksandra Popovića o zauzimanju stava povodom neispunjavanja obaveza koje Vlada Republike Srbije ima prema članicama Univerziteta u Beogradu. Usvojeno je više izveštaja i odluka o radu zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu.

Podsećamo, Savet je organ upravljanja Univerziteta, koji rešava najvažnija pitanja ustanove. Ima 41 člana, od kojih su 23 predstavnici Univerziteta, 12 članovi koje imenuje Vlada Srbije i 6 članovi koje bira Studentski parlament Univerziteta.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav