Saopštenje Senata UB

Povodom inicijative Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Senat Univerziteta u Beogradu poziva sve nadležne organe da poštuju odredbe člana 72 Ustava Republike Srbije, kao i da bez izuzetka primenjuju član 8 Zakona o visokom obrazovanju, koji garantuje nepovredivost akademskog prostora. Dekani fakulteta će, shodno zakonu i uz blagovremeno obaveštenje, uvek obezbediti pristup prostorijama i dokumentaciji, prisustvovati tokom izvođenja radnji ili osigurati prisustvo drugog ovlašćenog lica i izvršiti sve druge propisane obaveze. Senat se ovim apelom ne meša u rad nadležnih državnih organa i ni u kom smislu ne osporava njihovo pravo da primenjuju zakone i druge propise, već ukazuje na značaj poštovanja tradicionalnih prava akademske zajednice i nepovredivosti objekata u kojima se realizuje nastava za akademske građane.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav