Sporazum o saradnji Univerziteta u Beogradu i Republičkog geodetskog zavoda

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić i direktor Republickog geodetskog zavoda mr Borko Drašković potpisali su sporazum o saradnji dve ustanove. Dokument je potpisan danas u Rektoratu na Studentskom trgu u Beogradu.
Sporazumom se naglašava posvećenost ciljevima održivog razvoja i uspostavlja veza između akademske zajednice i državnih institucija, sa ciljem unapređenja upravljanja geoprostornim informacijama i nepokretnostima u Srbiji. Saradnja će omogućiti uključivanje stručnih i naučnih resursa Univerziteta u rešavanje problema u ovoj oblasti, dok će digitalizacija, kao jedan od prioriteta, geoprostrni podaci i nove tehnologije kao što je veštačka inteligencija, postati deo nastavnih procesa.
Poseban aspekt saradnje biće zajedničke aktivnosti na unapređenju i primeni međunarodnih i nacionalnih standarda, realizaciji istraživačkih i stručnih studija, nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i razvoju inovativnih rešenja i digitalnih platformi.
Rektor Đokić istakao je značaj uključivanja studenata u projekte od nacionalnog značaja: „Ovaj sporazum će omogućiti našim studentima da primene stečeno znanje na konkretne izazove i doprinesu razvoju zemlje koristeći najnovije tehnologije i metode.“ Direktor Drašković naglasio je da će sporazum doprineti bržem rešavanju izazova u oblasti rada RGZ, jer od razumevanja pojmova održivog razvoja i digitalizacije, zavisi i razvoj društva u celini.
Sistemska saradnja dve značajne nacionalne institucije ubrzaće modernizaciju, efikasnost i transparentnost u upravljanju geoprostornim informacijama i nepokretnostima, na obostranu korist Univerziteta i RGZ, ali i privrede i građana Srbije.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav