Национална радионица о ризику од поплава и суша

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду, одржана је национална радионица „Природом инспирисана решења за смањење ризика од поплава и суша“. Учесницима су се обратили  проф. др Јасна Плавшић, руководилац пројекта RECONECT са Грађевинског факултета, проф. др Александар Ђукић, продекан Грађевинског факултета, и др Зоран Војиновић  са Универзитета у Делфту, координатор пројекта RECONECT .

На радионици је представљено немачко искуство у заштити Хамбурга од поплава (Christian Ebel, BUKEA), активности ЈПВ Србијаводе од штетног дејства вода (Дарко Јањић, ЈПВ Србијаводе), истраживање слива Тамнаве (доц. Никола Росић, Грађевински факултет) и  општине Крупањ (доц. Андријана Тодоровић, Грађевински факултет), и урбана, природом инспирисана решења у Београду (доц. Ања Ранђеловић, Грађевински факултет).

Рeшења инспирисана природом (Nature Based Solutions)представљају одржив приступ управљању ризиком од поплава која користе природне процесе за смањење рањивости заједница. На радионици су разматрани кључни проблеми и препреке за спровођење пројекта природом инспирисаних (ПИ) решења у Србији, који су препознати током претходних радионица у оквиру RECONECT пројекта: недостатак финансија, политичке воље, знања, правне регулативе, као и предлози за решавање тих проблема. Учесници националне радионице су имали прилику да анализирају резултате пројекта, препреке и препоруке за њихово превазилажење.

Пројекат RECONECT (http://www.reconect.eu/) бави се демонстрацијом ефеката природом инспирисаних решења за смањење хидрометеоролошких ризика и могућностима за њихово ширење и примену у руралним и природним срединама.  У пројекту учествује 36 партнера из различитих земаља. У Србији су слив реке Тамнаве и реке Јадар изабрани као сливови на којима је могуће применити овакав концепт у смањењу ризика од поплава.

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав