Pupinovi patenti – njegova filozofija

Predstavljanje knjige ing. Milana Božića ”Pupinovi patenti – njegova filozofija” održano je u Svečanoj sali Kapetan Mišinog zdanja, u prisustvu sadašnjeg i bivšeg rektora, saradnika i profesora Univerziteta u Beogradu i vodećih predstavnika inženjerske struke, kao i brojnih poštovalaca kapitalnog naučnog i humanističkog nasleđa Mihajla Pupina.

Slavni Pupin bio je srpski i američki naučnik, pronalazač, univerzitetski profesor, publicista, akademik i najveći dobrotvor u istoriji Srba, profesor na Univerzitetu Kolumbija. Tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao je značajne uvide za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije, telefonije i rentgenologije, i velike zasluge za razvoj elektrotehnike. Pupin je bio počasni konzul Srbije u SAD, dobitnik mnogih naučnih nagrada i medalja, član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i počasni doktor 18 univerziteta. Dobio je i Pulicerovu nagradu (1924) za autobiografsko delo „Sa pašnjaka do naučenjaka“.

O svemu tome piše u svojoj novoj knjizi ”Pupinovi patenti – njegova filozofija” autor Milan Božić, koji je na promociji u Rektoratu istakao da nažalost srpski narod, pa i svet, još uvek ne znaku dovoljno o veličini i naučnom značaju Mihajla Pupina.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić istakao je da iako se Pupin svoj ”patentnom aktivnošću i ekonomskom demokratijom borio protiv zloupotreba patentnim monopolima, tužna je činjenica da je njegovo delo kroz istoriju namerno potiskivano, pa da zato i dana malo o njemu znamo”. Trud autora Božića pohvalio je i i jedan od inicijatora promocije Pupina u savremeno doba, bivši rektor UB i profesor ETF-a dr Branko Kovačević. Izdavač knjige je Fond Mladen Selak.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav