Diplome za 46 doktora nauka

U doktore nauka promovisano je 46 kandidata sa 6 fakulteta Univerziteta u Beogradu, na tradicionalnoj svečanoj ceremoniji održanoj u Rektoratu. Onima koji su u poslednjih nekoliko godina odbranili svoje doktorske disertacije, diplome je uručio prorektor za nastavu prof. dr Dejan Filipović, koji je istakao da se snaga našeg Univerzoteta vidi upravo u multidisciplinarnosti demonstriranoj u samo jednom danu, na potvrdi najviših naučnih zvanja. 

Doktori nauka zvanično su postali: 15 kandidata sa Hemijskog fakulteta, 13 kandidata sa Medicinskog fakulteta, 10 kandidata sa Fakulteta za fizičku heminu, 5 kandidata sa Građevinskog fakulteta, 2 sa Tehničkog fakulteta u Boru i 1 kandidat sa Geografskog fakulteta. Svima njima, prorektor Filipović i dekani i prodekani pomenutih fakulteta poželeli su uspeh u daljem radu. 

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav