Analiza prijava za upis u prvom roku: 1.452 kandidata više nego što ima slobodnih mesta

Prijavljivanje kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu je trajalo od 19. do 22. juna. Prijavilo se ukupno 16.735 kandidata (broj mesta za upis je 15.283, dakle 1.452 kandidata više nego što ima slobodnih mesta). Ukupno ima 25.520 prijava, što znači da su se mnogi kandidati opredelili da konkurišu na dva ili više studijskih programa u okviru istog fakulteta.
Iznenađenja ove godine nema u odnosu na prošlogodišnje prijave. Ako govorimo o fakultetima najveće interesovanje je za FON, sa prijavljenih 2.053 kandidata. U odnosu na predviđeni broj mesta, posle FON-a najveće interesovanje je na Stomatološkom, Arhitektonskom, Medicinskom i ETF-u. Veliko interesovanje i ove godine je za studijske programe iz IT sektora (ETF, FON, Matematički) i medicinskih nauka (Stomatološki, Medicinski, Farmaceutski i Veterinarski) gde je konkurisalo više kandidata nego što ima mesta.
Kada govorimo o studijskim programima najveće interesovanje, kao i duži niz godina, je za Psihologiju na Filozofskom Fakultetu – 525 kandidata za 116 mesta (4,53). Zatim slede :
• Stomatologija na Stomatološkom fakultetu 710 za 220 mesta (3,23)
• Menadžment i organizacija na FON-u 902 za 390 mesta (2,31)
• Arhitektura na Arhitektonskom fakultetu 525 za 240 mesta (2,19)
• Molekularna biologija i fiziologija na Biološkom 163 za 80 mesta (2,04)
• Medicina na Medicinskom fakultetu 1014 za 500 mesta (2,03)
• Informacioni sistemi i tehnologije na FON-u 1151 za 590 mesta (1,95)
• Politikologija na Političkim naukama 189 za 100 mesta (1,89)
• Farmacija na Farmaceutskom 461 za 247 mesta (1,87)
• Informatika na Matematičkom fakultetu 294 za 160 mesta (1,84)

Najmanje prijavljenih maturanata u odnosu na broj brucosa koji primaju je na RGF, Tehničkom fakultetu u Boru, Šumarskom i nekim fakultetima iz PM grupacije (Fakultetu za fizičku hemiju, Fizičkom i Geografskom).

Sa posebnom pažnjom ćemo pratiti upis na nastavničke studijske programe i analizirati rezultate. Podsećanja radi, Senat Univerziteta je usvojio Platformu za poboljšanje položaja nastavničkih fakulteta i stimulisanje upisa na ove studijske programe. Platforma je prosleđena Ministarstvu prosvete, formirana je radna grupa, održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima ministarstva, ali se dalje od toga ništa nije uradilo.
Ukupno, odziv je nešto slabiji nego prošle godine ali to ne mora ništa da znači, jer smo pre dve godine imali situaciju da je malo kandidata odustalo od upisa nakon rangiranja. Neki su prešli na druge studijske programe na istom fakultetu ili su se upisali na neki drugi fakultet u okviru dodatnog roka.
Važniji je podatak koliko će studenata upisati fakultete, što ćemo znati za dve nedelje.
Uprava Univerziteta i uprave fakulteta su se u organizacionom smislu spremile za predstojeće aktivnosti kako bi prijemni ispiti prošli bez ikakvih problema. Prijemni ispiti na fakultetima biće održani u periodu od 24. do 28. juna. Preliminarne rang liste bi trebalo da budu objavljene najkasnije do 1. jula. Rok za objavljivanje konačnih rang lista je najkasnije do 8. jula. Upis na fakultete će trajati od 8. do 12. jula.
Nakon toga ćemo saopštiti ukupan broj upisanih studenata po fakultetima i broj preostalih slobodnih mesta za drugi upisni rok, koji će biti organizovan krajem avgusta i početkom septembra.

prof. dr Dejan Filipović
prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav