Sastanak o Politici upisa na Univerzitet

Prorektor za nastavu prof. dr Dejan Filipović održao je sastanak sa prodekanima za nastavu fakulteta Univerziteta u Beogradu, čija je glavna tema bila Politika upisa Univerziteta za školsku 2024/25. koja je usvojena na prethodnoj sednici Senata.
Razgovaralo se o pripremama za raspisivanje Konkursa za upis studenata na sva tri nivoa studija, opštim i posebnim uslovima upisa, merilima i kriterijumima, kao i postupanjima za rangiranje kandidata. Prodekani su upoznati sa kalendarom sprovođenja Konkursa, kvotama studenata (27.708 studenata), raspisanim studijskim programima (396 programa) i upisom po afirmativnim merama.
Na sastanku se diskutovalo o realizaciji novousvojenog Pravilnika o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu kao i o inicijativi o izmenama Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu kojima je predloženo ukidanje ograničenja za upis koja se odnose na broj bodova za budžetski i status samofinansirajućeg studenta.
Razmatrala se i potencijalna izmena kalendara sledeće školske godine za upis na doktorske studije, u cilju ranijeg završetka upisa i početka nastave, u odnosu na dosadašnju praksu. Veliki broj prodekana je aktivno učestvovao u diskusiji o dilemama, teškoćama i iskustvima vezanih za nastavu i upis na matičnim fakultetima.
Pored prorektora Filipovića sastanku su iz stručnih službi Rektorata UB prisustvovali Branka Vukelić, Bojana Marjanović i Žarko Duškov.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav