Jubileji kvaliteta na FON-u

Na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu svečano je proslavljeno 50 godina sistema i nastave kvaliteta i 25 godina katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju.

Dva velika jubileja kolegama je čestitao rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić, koji je rekao da su profesori FON-a podjednako izuzetni predavači i istraživači, koji doprinose ugledu našeg univerziteta na mnogim poljima. Zvanice i kolege pozdravili su i šef Katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju prof. dr Jovan Filipović i dekan FON-a prof. dr Milan Martić. 

Katedra ima dve laboratorije i centar: Laboratoriju za kontrolu kvaliteta čiji je rukovodilac dr Ivana Mijatović, vanredni profesor, Centar za menadžment kvaliteta i standardizaciju kojim rukovodi dr Jovan Filipović, redovni profesor, i Metrološku laboratoriju, čiji je rukovodilac dr Nedeljko Živković, redovni profesor.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav