Univerzitet u Beogradu jedan od dva evropska haba za veštačku inteligenciju

Izbor nove predsednice i otvaranje zajedničke kancelarije evropske univerzitetske alijanse Circle U. obeležili su godišnji skup u Briselu. Na Generalnoj skupštini održanoj 31. maja 2024. prof. dr Julia fon Blumental, predsednica Humbolt univerziteta u Berlinu, izabrana je za novu predsednicu Circle U., na mandat od godinu dana sa mogućim produženjem.

„U narednim mesecima zajedno ćemo pokrenuti mnoge nove inicijative i strukture: od zajedničkih modula i novih mogućnosti saradnje u okviru Otvorenog kampusa, do našeg novog Centra znanja na temu veštačke inteligencije“, izjavila je fon Blumental i dodala “Circle U. se bavi učenjem i poboljšanjem onoga što radimo. Ovo je ponekad složeno, ali sveukupno nagrađivanje, jer mi pokušavamo da uradimo ništa manje nego da preispitamo evropsko visoko obrazovanje. To ostaje veliki zadatak, ali kao Circle U. izgradili smo zajednicu i poverenje, da bismo razvili alate i mogućnosti koji su našim studentima, istraživačima i administraciji potrebni kako bi se se suočili sa izazovima ovog vremena. Veoma se radujem što ću pratiti ovaj zajednički napor kao novi predsednik Circle U.“

Pored otvaranja kancelarije u Briselu, delegacija Univerziteta u Beogradu učestvovala je na sastancima i radionicama koje su organizovane na marginama Generalne skupštine. Aktivni učesnici bili su predstavnici svih univerzitete članica Alijanse, nastavnog i administrativnog osoblja, kao i studenti. Neke od tema bila su unapređenje rada univerziteta, modeli dodatnog finansiranja i izveštaji Circle U. 

Na Generalnoj skupštini razmatran je i plan aktivnosti za naredni period. Jedna od ključnih odluka jeste otvaranje novog “čvorišta znanja” (Knowledge Hub) iz oblasti veštačke inteligencije. Ravnopravni centri biće Beograd i Piza. Za konkretnu aktivnost,  ovi univerziteti dobiće više od 120.000 evra tokom naredne 3 godine iz fondova Evropske unije.

Univerzitet u Beogradu predstavljali su u Briselu rektor prof. dr Vladan Đokić, prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Ratko Ristić, prof. dr Nenad Zrnić, Nikola Savić, Ana Grčić i Jovana Maričić.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav