Doktorantski susret u okviru inicijative Research is Back

U ponedeljak, 25. decembra 2023. godine, održan je prvi događaj Alumni fondacije Univerziteta u Beogradu. U pitanju je doktorantski susret u okviru inicijative Research is Back, koji je okupio doktorande sa različitih fakulteta našeg univerziteta. Ova vrsta okupljanja nastala je zahvaljujući kolegama iz Alumnija Filološkog fakulteta s primarnom idejom umrežavanja studenata doktorskih studija, ali i razmene ideja i druženja.
Susret je realizovan uz podršku kolega iz Alumnija Šumarskog fakulteta.
Posebnu zahvalnost dugujemo prof. dr Zorici Vujić i Zadužbini Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke koji su nam omogućili da se okupimo u prostorijama Zadužbine na Terazijama.

Prisutni su imali najpre priliku da se upoznaju sa Alumni fondacijom UB i sa planovima za 2024. godinu, a potom su diskutovali o postignućima i izazovima koji su njima obeležili 2023. godinu kada je reč o doktorskim studijama. Istakli su značaj međusobnog povezivanja koje ovaj vid susreta pruža i izrazili želju da se ovaj vid aktivnosti nastavi. Prisustvovali su doktorandi sa Filološkog, Šumarskog, Ekonomskog, Filozofskog, Arhitektonskog, Geografskog, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Fakulteta za fizičku hemiju i Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav