Otvoren poziv za projekte – CIRCLE U. SEED FUNDING SCHEME

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvoren konkurs programa “Circle U. Seed Funding Scheme” za podnošenje predloga projekata za 2024. godinu. Poziv je otvoren za studente, akademsko i istraživačko osoblje iz svih disciplina i sa svih nivoa studija, sa devet univerziteta članica “Circle U.” univerziteta.

“Circle U. Seed Funding Scheme” je program finansijske podrške koji ima za cilj da pruži akademskom osoblju i studentima mogućnosti za razvoj projekata širom alijanse.

Ako imate ideje koje bi doprinele misiji i viziji “Circle U.” i/ili pomogle da se uključi više kolega, studenata i partnera u život naše alijanse, ovaj fond može da vam pomogne obezbeđivanjem sredstava.

Poziv je otvoren za projekte koji pokrivaju širok spektar inicijativa uključujući seminare, radionice, zajedničke module, kurseve i programe i zajedničke istraživačke aktivnosti.

Projekti treba da uključuju osoblje ili studente sa najmanje 3 partnerska univerziteta “Circle U.”

Studentski projekti mogu uključivati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje angažovanja studenata, podržavanje novih aktivnosti učenja i obuke ili organizovanje kulturnih aktivnosti širom našeg saveza.

Period za realizaciju projekta je od 1. januara do 31. oktobra 2025. godine.

Posetite veb stranicu za dodatne informacije i obrazac za prijavu: https://www.circle-u.eu/open-campus/seedfunding/

Za bilo kakva pitanja, molimo kontaktirajte tim na: seedfunding@circle-u.eu

Prijavite se do 15. oktobra i oblikujte budućnost “Circle U.” kroz svoje projekte!

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav