Zeleni fakultet za Dan planete

Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu obeležio je Dan planete Zemlje događajem posvećenim zelenoj transformaciji obrazovanja kojim je pokrenut projekat „Zeleni FDU”. Inovativni projekat ima za cilj unapređenje ekološki održivih praksi i procedura fakulteta, kao i uvođenje nove filozofije upravljanja orijentisane ka održivom razvoju, a čiji će jedan od segmenata biti i postavljanje solarnih panela na ravnom krov FDU na Novom Beogradu. Centralni deo događaja na FDU bila je panel diskusija „Zelena transformacija u obrazovanju” organizovana kako bi najšira javnost bila upoznata sa ovom inicijativom. 

Rektorka Univerziteta umetnosti prof. dr Mirjana Nikolić, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić, dekan Fakulteta dramskih umetnosti prof. dr Miloš Pavlović, prestavnici ministarstava Vlade Srbije, profesor Elektrotehničkog fakulteta UB dr Željko Đurišić i menadžer projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ Radovan Nikčević saglasili su se da je tema zelene tranzicije neodvojiva od savremene prakse rada obrazovnih institucija. “Zelena tranzicija obrazovanja deo je sveukupne transformacije privrede i društva kojoj težimo. Sektor obrazovanja je izuzetno važan za ovaj proces, jer pruža znanja i veštine koje omogućavaju da se drugi sektori „ozelene“ i ima moć da doprinese podizanju svesti o važnosti akcije u društvu“, rekao je menadžer projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Rektor Univerziteta u Beogradu pohvalio je inicijativu kolega sa FDU i podsetio da je naš Univerzitet, kao punopravni član evropskih akademskih asocijacija, usmeren i obavezan na poštovanje principa ekološki održivog koncepta obrazovanja, kako u formiranju studijskih programa, tako i kroz rad fakulteta i univerziteta u celini. “Promene su ubrzane i potrebe za usavršavanjem kurikuluma su postale mnogo češće nego ranije, što može biti problem za akreditacije studijskih programa. Moramo da pravimo balans i da budemo agilniji na tom planu. Teme su i lokalne i globalne, a mi smo i kroz asocijaciju Circle U rešavanje problema klimatskih promena istakli kao jedan od tri glavna cilja rada. Nezavisno od svih dokumenata i ciljeva, važan je i ekološki društveni aktivizam članova akademske zajednice”, ocenio je rektor Vladan Đokić.

FOTOGRAFIJE: Tanja Drobnjak, FDU

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav