Promocije doktora nauka sa Filozofskog i Filološkog fakulteta

Doktori nauka sa dva fakulteta Univerziteta u Beogradu promovisani su na tradicionalnim ceremonijama u Svečanoj sali Rektorata na Studentskom trgu. Diplome je najpre 18. aprila kandidatima sa Filozofskog fakulteta uručio prorektor prof. dr Branislav Boričić, a dan kasnije kolegama sa Filološkog fakulteta prorektorka prof. dr Zorica Vujić. Ukupno je dodeljeno 88 doktorskih diploma onima koji su svoje disertacije napisali i odbranili u poslednjih nekoliko godina, i to 44 za filologe i 44 za doktore nauka na odeljenjima Filozofskog fakulteta. 

Prorektorka Vujić čestitala je novim doktorima i poželela im da nastave svoj istraživački i naučni rad na ponos svojih faulteta i celog Univerziteta u Beogradu, dok je prorektor Boričić ocenio da raznolikost i način obrade tema u disertacijama pokazuju da je ”Filozofski fakultet kruna našeg Univerziteta, kao što je filozofija kruna svake nauke.”

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav