Članovi Veća naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka

dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet
dr Ildiko Erdei, redovni profesor, Filozofski fakultet
dr Slobodan Marković, redovni profesor, Filozofski fakultet
dr Nenad Makuljević, redovni profesor, Filozofski fakultet
dr Ivana Spasić, redovni profesor, Filozofski fakultet
dr Rajna Dragićević, redovni profesor, Filološki fakultet
dr Boško Suvajdžić, redovni profesor, Filološki fakultet
dr Aleksandra Korda-Petrović, redovni profesor, Filološki fakultet
dr Aleksandra Jovanović, redovni profesor, Filološki fakultet
dr Ema Petrović, redovni profesor, Filološki fakultet
dr Zorica Cvetanović, redovni profesor, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača
dr Slađana Jaćimović redovni profesor, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača
dr Danijela Kostadinović Krasić, redovni profesor, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača
dr Vladimir Vukašinović, redovni profesor, Pravoslavni bogoslovski fakultet
dr Predrag Dragutinović redovni profesor, Pravoslavni bogoslovski fakultet
dr Aleksandra Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet
dr Dragica Vujadinović, redovni profesor, Pravni fakultet
dr Slobodan Marković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
dr Aleksandar Jugović, redovni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dr Sanja Đoković, redovni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dr Đorđe Mitrović, redovni profesor, Ekonomski fakultet
dr Irina Juhas, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
dr Sanja Mandarić, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
dr Petar Bojanić, naučni savetnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav