Rektor Đokić: Podržavamo rad i opstanak Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

”Za akademsku zajednicu u Srbiji Kosovo nije dnevna ni politička tema, već stalna, svakodnevna realnost u neprestanom profesionalnom radu na gotovo svim našim fakultetima, i kolegijalnom nastojanju da profesorima, saradnicima i studentima sa ovog univerziteta pomognemo da u izuzetno teškim i neretko vrlo opasnim okolnostima održite i unapredite svoj esencijalno važan posao u obrazovanju i nauci. I to ćemo nastaviti da činimo” rekao je na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić. 

Rektor Đokić je prisustvovao sednici Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Prištini u proširenom sastavu, povodom proslave praznika Svetog Save, i obeležavanju slave na Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. 

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ima oko 9.000 studenata na 10 fakulteta, 721 profesora i 336 stručnih saradnika. Do 1970. godine svi fakulteti u Prištini i Prizrenu bili su deo Univerziteta u Beogradu. Od 1999. sedište Univerziteta u Prištini privremeno je premešteno u Kosovsku Mitrovicu, nakon što su svi studenti i profesori nastave na srpskom jeziku proterani iz Prištine. Univerzitet funkcioniše u sastavu obrazovnog sistema Republike Srbije i član je Konferencije univerziteta Srbije.

”Univerzitet u Beogradu, svih naših 31 fakultet i 11 instituta, drže širom otvorena vrata za kolege i studente sa Kosova i Metohije. Ali što je još važnije, na sve načine, snažno podržavamo rad i opstanak Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem ovde u Kosovskoj Mirovici. Želimo i pomagaćemo i ubuduće u tome da ostanete jedan od najjačih stubova opstanka Srba na svom Kosovu i Metohiji” poručio je rektor Univerziteta u Beogradu kolegama i studentima na Kosovu i Metohiji. 

Rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Nebojša Arsić istakao je poseban značaj podrške kolega sa ostalih univerziteta u Srbiji: ”Mi smo prošli kroz izuzetno težak period prethodnih godina, gde je najveći izazov bio sačuvati nastavni kadar, jer se profesor gradi godinama. Nova generacija nastavnika i istraživača je sada glavna okosnica našeg univerziteta. Saradnja sa univerzitetima u Srbiji za nas je izuzetno bitna i predstavlja sponu sa državom, imperativ je da ostanemo u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Uprkos težnji da Univerzitet bude pre svega ustanova koja se bavi obrazovanjem i naučno-istraživačkim radom, mi smo deo zajednice, deo naroda.“ Rektor beogradskog univerziteta u intervjuu za televizijsku produkciju Tehničkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici rekao je da je vrlo važno i to što Kosovska Mitrovica dobro funkcioniše i živi. ”Ovaj grad kao urbana celina čuva svoju kulturu, od davnina do savremenih obeležja i institucija. Posetili nekoliko ustanova i ponovo videli spomenik Bogdana Bogdanovića posvećen rudarima Trepče žrtvama Drugog svetskog rata, koji dominira gradom i stoji kao silueta i opomena koja podseća i na to vreme” istakao je rektor i dodao da Kosovska Mitrovica kao grad, uprkos teškim okolnostima i okruženju, ima prijatnu atmosferu.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav