Izabrani rektor i prorektori Univerziteta u Beogradu

Profesor dr Vladan Đokić je izabran je za rektora Univerziteta u Beogradu za period od naredne 3 školske godine. Dosadašnji rektor dobio je glasove svih 38 prisutnih, od ukupno 41 članova Saveta.

Većinom glasova, na predlog rektora Đokića, za prorektore su izabrani: prof. dr Zorica Vujić sa Farmaceutskog fakulteta, prof. dr Dejan Filipović sa Geografskog, prof. dr Nebojša Bojović sa Saobraćajnog i prof. dr Vladimir Cvetković sa Fakulteta bezbednosti. Prva tri kandidata dobila su po 35 glasova, a prof. Cvetković 34 glasa članova Saveta. Zahvaljujući na ukazanom poverenju i u drugom mandatu, rektor Đokić poručio je da će prioriteti u naredne tri godine biti obezbeđivanje finasijske stabilnosti Univerziteta i svih njenih članica, dovođenje većeg broja stranih studenata i pomoć u rešavanju stambenog pitanja mladim naučnicima i profesorima, na osnovu korišćenja univerzitetske imovine i nekretnina, te da u vezi sa svim ovim pitanjima očekuje aktivniju pomoć države nego do sada.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav